اظهارات تهدیدآمیز سازمان سینمایی علیه سینماگران

رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد که با امضاکنندگان نامه «تفنگت را زمین بگذار» برخورد خواهند کرد

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.