سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی ، دو روز پس از عمل سزارین به زندان بازگردانده شد

سعدا خدیرزاده، از هشت ماه پیش تاکنون، در بازداشت به سر می‌برد و در دوران بارداری نیز از امکانات و مراقبت‌های بهداشتی و تخصصی محروم بود

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.