گفتگوی کورش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران با دکتر مهرداد درویش پور؛ موضوع: مسائل گذار، بسوی جمهوری، دمکراسی، توسعه،

دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و چهره سیاسی جمهوری خواه: شرایط اقتصادی سیاسی ایران- رضا پهلوی

جمهوری ایران TV

میزگرد جمهوری‌ ‌‌و دمکراسی

موضوع: مسائل گذار، بسوی جمهوری، دمکراسی، توسعه

میهمان: دکتر مهرداد درویش پور 

۱. تحلیلی از شرایط سیاسی اقتصادی، فرهنگی و احتماعی

۲. سخنرانی رضا پهلوی و واکنش شش سازمان جمهوری خواه: شباهتهای متد رضا‌ پهلوی با خمینی و مدل رهبر توده-

۳. جمهوری خواهان چه باید بکنند. نقد شما از وضعیت فعلی جمهوری خواهان چیست؟

۲۴ جون ۲۰۲۲، مدت ویدیو: ۷۵ دقیقه

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.