گفتگوی داریوش شیروانی با دکتر بهروز بیات در تلویزیون اندیشه؛ موضوع: سخنرانی اخیر آقای رضا پهلوی (۷۵)

Sazemanhaye Jebheh Meli Iran 06 24 22 سازمانهای جبهه ملی در خارج کشور

تلویزیون اندیشه: 

 ۷۵ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

مجری برنامه: داریوش شیروانی، عضو شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

موضوع: سخنرانی اخیر آقای رضا پهلوی و مساله رهبری مبارزات در شرایط کنونی جنبش مردم ایران

 میهمان: 

آقای دکتر بهروز بیات – تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل هسته ای 

۳ تیر ۱۴۰۱ برابر  ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.