تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به مناسبت درگذشت بانو ناهید عطایی امینی

تسلیت به مناسبت درگذشت بانو ناهید عطایی امینی

با کمال تاثر از درگذشت بانو ناهید عطایی امینی همسر زنده نام نصرت الله امینی که در زمان دولت مصدق شهردار تهران و در احمد آباد وکیل وی بود آگاه شدیم. بانو ناهید عطایی امینی انسانی فداکار، فرهیخته، ملی و مخالف هرگونه ستمگری بود. ما این ضایعه را به فرزندان ایشان و ملیون ایران تسلیت میگوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۶ تیرماه ۱۴۰۱ برابر ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.