گفتگوی کورش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران با دکتر حمید اکبری: موضوع:  نقدی به ترور اندیشه در جهت به کرسی نشاندن رهبریت رضا پهلوی

دکتر حمید اکبری: استاد دانشگاه در آمریکا: نقدی به ترور اندیشه در جهت به کرسی نشاندن رهبریت رضا پهلوی

جمهوری ایران TV

میزگرد جمهوری‌ ‌‌و دمکراسی

مجری: کوروش‌پارسا

موضوع: نقدی به ترور اندیشه در جهت به کرسی نشاندن رهبریت رضا پهلوی

مهمان برنامه: دکتر حمید اکبری: استاد دانشگاه در آمریکا‌ و‌ کوشش گر سیاسی

سوالات
۱٫ در‌مورد بیداری سیاسی خودتان در دی ماه ۱۳۵۷ بگین؟
۲٫ نگاهی به ترور اندیشه در مقاطع مختلف تا به امروز
۳٫ ترور ‌اندیشه در قالب قبولاندن محوریت و رهبری فردی رضا‌پهلوی‌را امروز‌ه چگونه ثابت میکنید؟ 
۴٫ نگاهی به وضعیت سیاسی ایران در لحظه حاضر
۵٫ آیا رضا پهلوی می تواند بخشی از راهکار جمهوری خواهی در ایران بشود؟


مدت برنامه ۶۶ دقیقه پنج شنبه ۳۰ جون ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.