منظور ار ایرانیان هوراکش (Jubelperser) چه کسانی هستند؟

 
در سال ۱۹۶۷ هنگام دیدار محمدرضا شاه از آلمان دانشجویان ایرانی و آلمانی تظاهرات بزرگی علیه زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران، شکنجه و اعدام مخالفان توسط ساواک و … به راه انداختند. ساواک برای مقابله با این تظاهرات وسیله ای جز ضرب و شتم بلد نبود. برای اینکار ۱۵۰ نفر را با خود به آلمان آورده بودند که هنگام تظاهرات ناگهان چوبهای خود را بیرون کشیدند و به تظاهرات کنندگان حمله بردند. چنین کاری در آلمان بعد از جنگ سابقه نداشت و روزنامه ها این ۱۵۰ نفر را “ایرانیان هوراکش” (Jubelperser) نامیدند. جالب اینکه بعدها وقتی یکی از رئیس جمهورهای آلمان در نظر داشت در یک مراسم تبلیغاتی شاه شرکت کند یکی از روزنامه ها در کاریکاتوری او را “آلمانی هوراکش” نامید.
 
از: فیس بوک

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.