گفتکوی کامبیز قائم مقام با همایون مهمنش در تلویزیون اندیشه؛ راههای نزدیکی اپوزیسیون جمهوری اسلامی (۷۶)

Sazemanhaye Jebhe Meli Iran 07 01 22 سازمانهای جبهه ملی در خارج کشور

تلویزیون اندیشه: 

۷۶ امین برنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

مجری برنامه: کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

میهمان: دکتر همایون مهمنش، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

موضوع: راههای نزدیکی اپوزیسیون جمهوری اسلامی،

  

۱۰ تیر ۱۴۰۱ برابر۱ ژوئیه ۲۰۲۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.