ضیا مصباح: هیچ فکر کرده ایم؟ که میشود…؟

جمعه, 26ام دی, 1393
اندازه قلم متن

zia mesbahدر بسیاری کشورها حتی تولید کنندگان نفت، مبنای قیمت عرضه مواد نفتی معادل ارزش این کالای مورد مصرف جامعه در مبادی خرید میباشد. در کشورمان قیمت فوب یا دم کشتی در خلیج فارس بایستی به روال معمول دیگر کشورها ملاک تعیین قیمت مثلا بنزین باشد که در آغاز طرح هدفمندی به ان برای تعیین نرخ فراورده های نقتی استناد میشد با این روش مصلحت مصرف کنندگان و ضابطه ارتباط اصولی بین قیمت خرید و عرضه کالای مورد نیاز روزانه و سایر نکات لازم الرعایه در این مقوله ها لحاظ میشود که بسیاری دستاورد های موثر و مفید همراه دارد. منجمله پای بندی صاحبان کالا و مصرف کنندگان به ارزش واقعی که اولین اصل اقتصادی یعنی رابطه مستقیم و مستمر بین قیمت خرید کالاها و حتی خدمات است {با توجه به ارتباط مزد با تامین حد متوسط مخارج روزانه فرد و …}

به عنوان نمونه بعد از کاهش قیمت نفت هرگالن بنزین در آمریکا از حدود ۴ دلار به کمتر از ۲ دلار رسیده و این قلم هزینه به نصف کاهش یافته که اثر آن بر سایر اقلام مورد مصرف روزانه خانواده ها غیر قابل تردید میباشد. در این موضوع ذکر این نکته ضروری است که با توجه به پرداخت مزد یا حقوق به نیروی شاغل بایستی نرخ ارز خارجی را ملاک قرار داد به عبارت بهتر نرخ برابری دلار با ریال بیش از پانصد تومان در مقایسه با کشورهای گرفتار منطقه {افغانستان یا عراق و …؟ } نبایستی باشد. اما. در ایران ما مثل دیگر مسایل به این موضوع توجه که نمیشود پیشکش خواهیم دید که در بودجه سال ۹۴ مجلس و دولت همراه و از اضطرار بر امده از افت قیمت نفت که حتی نفس کشیدن هموطنان به ان وابسته شده ارزش مثلا بنزین آنهم با شیب ملایم مشابه ۳۳ در صد افزایش قیمت نان بیشتر خواهد شد.

استدلال مبتنی بر واقعیت نه حقیقت این است که اوضاع و احوال فعلی امکان اینگونه برنامه ریزیهای اصولی را هر چند سازمان برنامه احیا شده نمیدهد و با دخالت های دیگر مراکز قدرت و ناهماهنگی ها متولیان اصلی که دلواپسان انان را مسلوب الاختیار کرده اند نمیتوانند اقتصاد جامعه را که مبنای سلامت فکر، عمل و روان جامعه بدون اغراق میباشد سامان دهند: روابط بین المللی کشورمان آثار تحریم ها که امید است کمتر و کمتر شود کاهش ارزش پول ملی پا یین امدن قیمت نفت و مسایلی اساسی از این قبیل است که میتوان با هماهنگی بر امده از توجه به منافع ملی بر آن چیره شد و به این غصه که آرامش و اسایش و شرایط زندگی روز مره را از همه لحاظ تحت الشعاع قرار داده است پایان داد. تاکید مکرر اینکه عدم توجه به اصل انکار ناپذیر مسیولیت و اختیار هم چنین وحدت رویه و ضرورت عنایت به الفبای مدیریت در برنامه ریزی های خرد، چه برسد به اداره مملکت عظیم و گسترده و متنو عی هم چون ایران، فرصت خدمت از دولت تدبیر و امید را سلب مینماید.

ضمن اینکه استدلالهایی بدینگونه با در اختیار داشتن حمایت اکثریت عقلای قوم – متفکرین – کارشناسان و تا حد قابل توجه ای تریبونها و از همه مهمتر کلیه مراکز اداری و دانشگاهی، رافع این مهم نبوده و استمرار مسیولیت و حضور حتی فیزیکی دولت مردان در دستگاههای اجرایی جوابگویی کامل را خواهی نخواهی همراه دارد و بعد از ۵/۱ سال عذری پذیرفته نیست مگر انکه بگویند که با این اوضاع و احوال کاری از پیش نمیرود و دولت کارپردازی بیش نیست که متاسفانه اولین دولتی خواهد بود که فقط ۴ سال دوام حضور در مسیر خدمت آنهم با همه خواستن و سعی اگر بتواند؟ مییابد.. پاره ای شواهد نیز حاکی از این موضوع تلخ میباشد که چنین مباد و در آن صورت دلواپسان همان خواهند کرد که در دولتهای نهم و دهم دیدیم و باتمام وجود حس و لمس کردیم. اگر چنان شد پاسخ جوانان صبور و هشیار ایرانی را چه خواهیم داد؟

موضوع بر قراری رابطه مستمر بین قیمت نفت در پای کشتی و در پمپ ها و طرح این گونه نگاه و انتظار طبیعی در دهکده جهانی و در شرایط ارتباطات سریع انسانها که در اینده به آن خواهیم رسید نگارنده را به تنظیم این مطلب به مصداق کلکم راع و کلکم مسیول واداشت. امید اینکه همه احاد جامعه در این موقعیت حساس و قابل تامل به ایفای رسالت ملی خود پرداخته از بی تفاوتی و بی خیالی پرهیز و در مسیر حفظ منافع ملی فراتر از سهم خود بکوشند و خواست همه چیز از دولت را در شرایط پیچیده امروز مملکت کمتر و نقش خود را حتی از طریق طرح سوال همراه با ارایه پیشنهادهای قابل اجرافراموش نکنند که بجز از کشته ندرویم.

در این میان وظیفه مطبوعات بیش از همه است که استناد به خطوط قرمز را رافع تکالیف خود ندانسته و حتی الامکان رسالت عظیم خود را فراموش نکرده و خودسانسوری را که بهانه متداولی شده، مانع افشای حقایق و بیان مشکلات و افشای عوامل اصلی فساد ندانند که مسیولین مدافع این روش و این شهامت میباشند و بدفعات در فرصتهای مناسب به آن پرداخته اند و بیاد داشته باشیم که خوب و بد – پیشرقت و یا ادامه نابسامانی ها در مرتبه اول حاصل نقش وسایل ارتباط جمعی و در راس همه روزنامه های پیشرو میباشد انهم در وضعیتی که صدا و سیما با بینشی خاص همراه دلواپسان به نظر میرسد و مترصد فر صت که مثلا در برنامه ۳۰/۸ به ان بپردازد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.