جبهه ملی ایران: درود بر چهاردهم مرداد

شنبه, 14ام مرداد, 1391
اندازه قلم متن

هم میهنان ارجمند، در تاریخ هر قوم و ملت روزهای خجسته فالی طلوع کرده است که سرنوشت ساز بوده و در تکوین به زیستن و رها شدن آن قوم و ملت از بدبختی ها و گرفتاری ها نقش بسزایی را ایفا کرده است.

در تاریخ کشور ما، یکی از روزهای فرخنده و شادی بخش روز چهاردهم مرداد است که درین روز چالشهای پی گیر و جنگهای خونین جمعی از جان گذشته، در پیشتازی و زد و خورد قهرمانانه برای طرد استبداد و به دست آوردن آزادی به ثمر رسیده است.

درین روز مبارک، پس از سده های متوالی، گریبان آسیب دیدگان ماتمزده از چنگ بیدادگران و جیره خواران استبداد به در آمده و عوامل آزار دهنده ی آنها پای فرمود آزادی طلبان و دستخوش انتقام مظلومان و شکنجه شدگان گردیده اند.

ره آورد این روز پیروزی نهضت مشروطیت است که دوزخ استبداد وخودکامگی را به همت آبیاران آزادی بخش، خرم و معتدل ساخت و هدفهای پیشرفت و ترقی را برای ملتی زجردیده و واپس مانده نمایان کرد.
اگرکسی با تاریخ عمومی ایران سر و کار نداشته و تنها با شیوه حکومتگری در واپسین روزهای دوره ی قاجار آشنا باشد پی می بردکه چه مایه انحطاط و فرومایگی بر اثر حکومتهای جبار در این سرزمین حکمفرما بوده و چه اندازه ظلم و آزار و جور و کشتار از سوی شاه گرفته تا حاکمان شهرها و روستاها رواج داشته است بدان گونه که مردم پریشان روزگار به جان و مال و ناموس خود درامان نبوده اند. افزون بر این فقر و بیماری و قحطی و آشوبگریهای محلی و بسیاری از دردهای درمان ناپذیر جسمی و روحی روزگار مردم را به تباهی میکشانده است. نهضت مشروطیت بود که به سان یک مائده ی آسمانی بر قحطی زدگان آزادی و آسایش فرود آمد و دلاوری غیرت مندان وطن بود که درخت کهنسال بیدادگری را از ریشه برافکند و نهال آزادی را بر جایش نشاند. انقلاب مشروطه سرآغاز پیشرفتهای آرمانی مردم برای درک تجدد و ترقی بود و اگرچه این نهضت در مسیر خود دچار فترت گردید اما غیر از آزادی پاره ای ازهدفهای ترقیخواهانه اش در پرده کتمان نماند. هرچند مطلوب و آماج مشروطیت طرد حکومت فردی و سلطنت استبدادی بود اما آنچه از مفهوم آن برداشت می شود و در هر گونه حکومتی از جمله جمهوری صادق است تامین دموکراسی و اصلاحات مملکتی و صداقت گفتار و کردار و اتخاذ سیاستهای بخردانه براساس منافع ملی ست.

جبهه ملی ایران که بنیان گذار نهضت ملی درملی شدن صنعت نفت و ریشه کن کردن استعمار و دنباله گیر نهضت مشروطیت است با فرستادن درود به روان پاک پیشروان و قهرمانان و شهیدان این جنبش، روز چهاردهم مرداد را گرامی می دارد و آرمانهای ملت را در جهت استقرار آزادی و دموکراسی و پیروی از سیاستهای مدبرانه و تامین رفاه عمومی و مبارزه با بیدادگری از درگاه خداوند یکتا آرزو می کند.

تهران – ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
ادیب بـرومـند – رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایــران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید