اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی زندان زاهدان

پنجشنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی زندان زاهدان و به دست گرفتن بند برای چند ساعت

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” روز گذاشته زندانیان سیاسی زندان زاهدان دست به اعتراضات گسترده ای زدند و چندین ساعت بند زندانیان سیاسی را در کنترل خود گرفتند.

روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه زندانیان سیاسی زندان زاهدان در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و رفتارهای وحشیانۀ بازجویان و زندانبانان ولی فقیه با زندانیان سیاسی دست به اعتراضات گسترده زدند و در طی این اعتراضات بند زندانیان سیاسی بطور کامل به تصرف زندانیان سیاسی در آمد و این بند برای چندین ساعت در کنترل زندانیان سیاسی قرار داشت.

اما مامورین وزارت اطلاعات ،گارد ویژه زندان و سایر نیروهای سرکوبگر در محوطه و بیرون زندان تجمع کردند و به سوی زندانیان سیاسی بی دفاع یورش بردند ، آنها در این یورش از گاز اشک آور،شوکرهای برقی و باتون ها برقی استفاده کردند و زندانیان سیاسی را بطور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند در این یورش وحشیانه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زخمی شدند و گفته می شود حال بعضی از زندانیان حاد می باشد.همچنین در حین این یورش بخشی از بند زندانیان سیاسی دچار آتش سوزی گردید.

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر ولی فقیه و دفاع زندانیان سیاسی از خود برای مدتی طولانی ادامه داشت و با وعده های مامورین وزارت اطلاعات مبنی بر رسیدگی به خواسته های زندانیان سیاسی زندانیان سیاسی توافق کردند که کنترل بند را به زندانبانان بازگردانند. اما نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به قولهای داده شده به زندانیان سیاسی عمل نکردند و زندانیان سیاسی را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند.

صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه به دستور بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه زندانیان سیاسی را به بندهای مختلف زندان زاهدان منتقل کردند و آنها را در کنار مجرمین عادی و خطرناک قرار دادند. در این بندها باندهای مافیایی که زیر نظر اداره اطلاعات و زندانبانان قرار دارند فعال هستند و در سرکوب زندانیان معترض و پخش مواد مخدر شرکت دارند.خطر جدی که جان این زندانیان سیاسی را تهدید می کند درگیر شدن باندهای مافیایی ساخت و پرداخته وزارت اطلاعات در این بندها با زندانیان سیاسی می باشد.

در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه و سایر زندانهای ایران به صورت تبعید در زندان زاهدان زندانی می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی ،یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات و سایر نیروهای سرکوبگر به زندانیان سیاسی بی دفاع و مورد ضرب و جرح قرار دادند آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۸ مرداد ۱۳۹۱ برابر با ۸ اوت ۲۰۱۲


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.