فیروز نجومی: ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی

nojumi

کشور ما در جهان، شاید تنها کشوری باشد که حکمرانان آن سخت نگران “امنیت اخلاقی” جامعه بوده و هستند. در کشور ما امنیت اخلاقی بر انواع امنیت های دیگر، مثل امنیت جانی و مالی در برابر غارتگران و چپاولگران و جنایتکاران، ارجحیت داشته و دارد. با این وجود  در هفته ای که گذشت خبر از جشن آغاز کار نیرویی بود ۷۰۰۰ نفری که بعنوان نیرویی “نامحسوس”  در سطح جامعه در میان مردم بگردند و طبق بیانات حسین ساجدی، فرمانده نیروی انتظامی از مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی، به پلیس اخلاق گزارش دهند.

بنظر میرسد که استفاده از نیروهای محسوس، گشت های گوناگون ارشادی، ثاراللهی، حزب اللهی، بسیجی و پاسداران و نیروهای انتظامی، «آمران به معروف و ناهیان از منکر،» اسید پاشی و برپا داشتن مراسم اعدام و شلاق زنی در ملا عام، نتوانسته است مردم، بویژه جوانان را از کنشهایی که مجتهد حسین ساجدی فرمانده نیروهای انتظمی عامل نا امنی اخلاقی میخواند، باز دارد. بازداشت  دختران بجرم بدحجابی و گاهی پسران نیز بجرم شکستن هنجارهای مقدس حجاب اسلامی، کار بجایی نبرده است، بجای خود، بلکه سبب زوال انسان و رفتار و گفتار انسانی نیز گردیده است. درست بآن دلیل که حکومت اسلامی، امنیت را با ایجاد بی امنی بر قرار میکند. در واقع زمان کوتاهی بیش سپری نشده است از آخرین باری که رژیم دین را وهم برگرفته و طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه را با قید یک فوریت در مجلس بتصویب رساند(تیرماه ۹۴). اشد مجازات اعدام و زندانیهای طولانی مدت، نه تنها به کاهش قتل و جنایت منجر نشده است بلکه بنا بر گزارشهای رسمی بر آنها نیز افزوده گردید که خود حکایت از نا امنی میکند نه امنیت.

هماکنون، بار دیگر نظام ولایت در دفاع از امنیت اخلاقی به ایجاد نا امنی میپردازد یعنی از سازمان دهی نیرویی ۷۰۰۰ نفری خبر میدهند که بطور نامحسوس در خیابانها بگردند و  بنا بر قول سردار سجادی “ شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند.” نه اینکه پلیس آژیرکشان خود را به خودروی که در آن کشف حجاب شده است، بریزند و دستبند بزنند و ببرند. خیر. پس از دریافت پیامک، فرمانده نیروی انتظامی افزود  از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند. حکومت اسلامی مظهر تمدن است.

رئیس جمهور روحانی نیز در واکنش به تشکیل نیروی نامحسوس تاکید کرد که نباید مسئله‌ای که راه حل فرهنگی دارد از “طرق” دیگر حل نکنیم، کنایه به بالادستان که همه مشکلات را نمیتوان از راه امنیتی حل نمود. آنگاه از احترام به “اکرامت انسان” و حفظ آن سخن گفت و اظهار داشت که:

طبق آیه قرآن باید دنبال موعظه حسنه و جدال احسن باشیم و بهترین و کوتاه‌ترین راه را باید انتخاب کنیم. دولت اقداماتی که در حد توان اجرایی‌اش باشد انجام خواهد داد

اری، رئیس جمهور ما را حواله به “موعظه حسنه” و “انتخاب راه کوتاه” میدهد، بچه مناسبتی چندان روشن نیست و سپس در بیان اختلاف  خود با نیروی نامحسوس در لقافه خاطر نشان ساخت که آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگر محدود نمیشود.  “آزادی” و “قانون” دو مفهومی که جامعه اسلامی با آن بیگانه است. آقای رئیس جمهور از کدام آزادی و یا قانون است که سخن میراند، آزادی در اطاعت و فرمانبری و یا قانونی که مظهر آن ولایت فقیه است؟

مسلم است که ایجاد ترس و ارعاب و نیز انحراف اذهان عمومی از گرانی و بیکاری، از فقر و فساد، بدون ترید میتوانند انگیزه های موجهی باشند  در پس اعلام بمیدان آمدن نیرویی تازه نفس، اما، نا محسوس برای نظارت بر رفتار و کردار مردم بدون آنکه هرگز دیده شوند.  اما، آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که فرمانده نیروهای انتظامی به کنشهایی رجوع میکند که همزاد تاسیس حکومت اسلامی اند. کنشهایی همچون “مزاحمت نوامیس،” “آلودگی صوتی،” “کشف حجاب” در خودرو، کنشهایی که گفته میشود، امنیت اخلاقی جامعه را تهدید میکند، کنشهایی هستند که زائیده حاکم گرداندن قواعد و مقرارت شریعت بر جامعه اند.

شایدهم  آقای حسین ساجدی برای رسیدن به مرتبه  فرمانده نیروهای انتظامی، مثل فرمانده سابق از حوزه های علمیه برخاسته و تحصیل علم اجتهاد نموده است. چون تنها مجتهد است که رابطه بین جنسیتها را “مزاحمت نوامیس” میخواند. اگر چترشریعت را از سر جامعه، از سلطه بر رفتار و گفتار مردم برگیریم، هیچیک از کنشهایی که آقای فرمانده سبب نا امنی اخلاقی در جامعه میخواند، کنشهایی زننده و زشت و یا زیانبار نیستند و در جوامع آزاد کنشهایی محسوب میشوند که از غرایز طبیعی انسان بر میخیزند. زن امروزی میخواهد خود پوشاک خود را برگزیند. تا کنون سندی انتشار نیافته است که نشان دهد بی حجابی زنان به فحشا و هرج و مرج جنسی کشیده باشد. آیا بودجه سازماندهی این سازمان خبر چینی و یا نیروهای نامحسوس بهتر نبود صرف سیرکردن شکم گرسنه بچه هایی میکردند که در معابر عمومی و در خس و خاشاک زندگی میکنند؟

آقای فرمانده نیروهای انتظامی کشور که کمر به برقراری امنیت اخلاقی بسته است، دانسته و یا نا دانسته  با اعلام  آغاز گشت یک نیروی نامحسوس ۷۰۰۰ در سطح جامعه، خود منشا بزرگترین نا امنی هاست. وقتی مامورانی مخفی در جامعه وجود دارند که ناظر بر حرکات و رفتار مردم اند، افراد جامعه به چه کسی میتوانند اعتماد کنند؟ از کجا معلوم که همسایه روبرو، همسایه های دیگر را زیر نظر ندارد. سوء ظن و بد بینی همگانی میشود، روابط اجتماعی مشکوک و تهی از معنا میگردد. انسان هم با خودش بیگانه میشود و هم با همکار و همسایه و دوست و آشنا. در چنین شرایطی چگونه ممکن است انسان احساس امینت کند،اعلام وجود یک نیروی نامحسوس ۷۰۰۰ نفری بگونه ای طراحی شده است ک سلب امنیت کند و نا امنی بوجود آورد تا برقراری امنیت اخلاقی. چرا که در شرایط نا امنی و بیگانگی و تنهایی، اراده معطوف به مقاومت در انسان در هم شکسته میشود و انسان را بسوی اطاعت و فرمانبری سوق میدهد.

جالب است که فرمانده نیروهای انتظامی این نیروی عظیم نا محسوس را سازمان نداده است برای گزارش سرقت ها، کلاهبرداریها، زورگیریهای جنسی و مالی، کنشی که بنا بر گزارشهای رسمی بطور روز افزونی گسترش یافته است، نه برای یافتن غاتگران بزرگ و چپاولگران ثروت ملت، و نه بعنون راهکاری برای زدو خوردهای و خشونتهای خونبار خیابانی، خشونتهایی که در ۱۶ میلیون پرونده در بایگانی های دادگستری منتظر بررسی هستند، تماما نشانه هایی از زوال رفتار انسانی، رفتاری برخواسته از بغض و کینه و فروخوری غرایز سرکوب شده انسانها.

کنشهایی که فرمانده ساجدی در در دفاع از امنیت اخلاقی کمر بسرکوب آنها گرفته است، در واقع کنشهایی هستند معطوف به اراده عدم اطاعت و نا فرمانی و کفر گرایی، کنشهایی که دلالت به رهایی و آزادی دارند. حکومت آیت الله ها زیرکتر از آن هستند که مینمایند، آنها امنیت و بقای حکومت ولایت را با ایجاد نا امنی در سطح جامعه بویژه برای رفتار و گفتمان و شیوه زندگی ای که نه بر اساس اطاعت و فرمانبری بلکه بر اساس مردود شناختن آن و خود فرمانی و خود آئینی، بمنصه ظهور در آید.

فیروز نجومی

  Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.