فساد اقتصادی زائیده نوکیسگی سیاسی

fesad

حوا ابراهیم زاده: در آغاز می کوشم تا تعریف کوتاه و تا جایی ممکن روشن از نوکیسگی سیاسی به دست دهم.

بر اساس تئوری جامعه شناسی “بوردیو” علاوه بر سرمایه مالی، سرمایه هایی مانند: اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نمادین، طبقات را در جامعه شکل می گیرند.

بر این اساس، اختلال منزلتی به این معناست، که چندینی(جمعی) فقیر در جامعه تحت شرایط خاص، به سرمایه های بالایی می رسند، در حالیکه سرمایه فرهنگی یا اجتماعی ندارند.

گروه نسبتاً فقیر سیاسی- اجتماعی که در عین حال دچار فروپاشی اخلاق هستند و یا خود در این فرایند دچار فروپاشی می شوند، از یک شرایط بحران در ساختار عمومی مانند، جنگ، انقلاب، انتخابات و کودتا استفاده می کنند تا به شرایط بالای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برسند.

این افراد فاقد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی هستند و برای گریز از بازگشت به شرایط پیشین، سعی در دخالت در ساختار نظام اجتماعی دارند، و اشکالی متفاوت در نظام های آمرانه و فاسد از جمله پوپولیسم، توتالیسم و فاشیسم ایجاد می کنند.

نوکیسگی سیاسی مستلزم فقدان و فقر سرمایه اجتماعی و فرهنگی است، یعنی افرادی که در شرایط پایین طبقه جامعه قرار دارند، با روش هایی مانند پوپولیسم و مهیا بودن بستر مناسب به طبقات بالا می رسند.

واژه نوکیسگی اقتصادی در تمام دنیا رواج دارد، که موجب بازتولید نابسامی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید می شود. نوکیسگان سیاسی در پس برخی شرایط خاص برای بدست آوردن شرایط مناسب اقتصادی مانند فیلترینگ وچالش های سیاسی رشد می کنند.

افرادی که هیچ گاه سواد سیاسی و توان مدیریتی نداشته و در یک شرایط خاص یک شبه نمایان می شوند، و خود زاینده پدیده های نوظهور سیاسی هستند.

نوکیسگان سیاسی- اقتصادی، خود بعدها زاینده نوچه نوکیسگی هستند، این افراد به سبب اینکه در قالب افراد موفق و تأثیرگذار در جامعه معرفی می گردند، در نظر برخی افراد به عنوان اسطوره معرفی و شکل می گیرند، این اسطوره های خود ساخته برای نوچه نوکیسگان، نماد ارتقاء و پیشرفت هستند.

اما باید پذیرفت اندکی بعد، این افراد در مسیرهای دیگر جامعه، نقش کوتوله های سیاسی گونه دارند.

استفاده از رانت ها و بورسیه های غیر قانونی، زمینه ساز زایش نوکیسگان سیاسی- علمی است، که پیامدهایی مخرب چون دریافت حقوق های نجومی، بکارگیری پسرخاله ها در مدیریت کلان کشور، دور زدن قوانین اجرایی و اداری، اقتصاد رانتی و اختلاس دارد.
از: انتخاب خبر

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.