اطلاعیه ی گلوبال مارچ در مورد ملالا یوسف زای

چه کسی میگوید دختران ضعیف اند؟ دختران و زنان جوان فقط منبع انرژی خانواده و حمایت و زحمت کشیدن برای افراد خانواده و دوستانشان نیستند، بلکه می توانند، و تاریخا نشان داده اند که می توانند، چشمه ی جوشنده ی انرژی و تغییرات مثبت در جامعه باشند. مثالی بهتر از دختر چهارده ساله ملالا یوسف زای؟ یکی از جوان ترین و مدلل ترین وکلای جهان معاصر در دفاع از حق تحصیل دختران؛ دختری از پاکستان؛ دختری که اخیرا توسط طالبان، به خاطر فعالیت¬های خود، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ملالا برای حق تحصیل دختران در “سوات والی”، منطقه¬ای واقع در شمال غربی پاکستان، فعالیت می¬کرد؛ حقی که با اشغال این منطقه توسط طالبان، و با بسته شدن مدارس دخترانه توسط آنان، پایمال شده بود.

ملالا صندوقی برای کمک به دختران خانواده¬های فقیر برای خرج تحصیل این دختران دایر کرده بود. او در سال ۲۰۱۱ نامزد دریافت جایزه¬ی بین¬المللی صلح کودکان شد و جایزه¬ی صلح کشور پاکستان را نیز از آن خود کرد.

اما علی¬رغم وجود ملالاها و تلاش¬شان برای برابری و به تصویر کشاندن وضعیت نابسامان کودکان دختر توسط آنان، هنوز میلیون¬ها دختر در سراسر جهان از بی حقوقی و تبعیض در رنجند، از حق تحصیل محرومند، بسیاری از آنان از سنین طفولیت و اولین سال¬های کودکی¬ برای کمک به خانواده-های فقیرشان مجبور به کار می¬شوند، و بسیاری دیگر مادران خردسالی هستند که وادار به ازدواج زودرس شده¬اند. بسیاری هم مورد تجاوز جنسی، آزار و تجاوز کلامی، و انواع و اقسام آزارهای جسمی و روانی می¬شوند. بسیاری از دختران جهان ما هنوز از بهداشت و سلامت محرومند و رشدشان با اخلال توام است و در اثر شرایط نابسامان زندگی متوقف می¬شود.

در زمنیه¬ی شناساندن حقوق دختران، و به دلیل چالش¬های منحصر به فردی که در عرصه¬ی مسایل کودکان دختر توسط تلاش¬گران این عرصه بنا گذاشته شده است، سازمان ملل متحد یازدهم اکتبر را روز جهانی کودکان دختر نام¬گذاری کرده و در اولین سال بزرگ¬داشت این روز، بر روی مساله¬ی ازدواج کودکان دختر تمرکز نموده است؛ چرا که مساله¬ی ازدواج کودکان دختر، تجاوزی آشکار به یک حق پایه¬ای و اولیه¬ی بشر، یعنی حق کودکی، است و بر روی تمامی وجوه زندگی کودکان دختر تاثیر منفی و مخرب می¬گذارد. ازدواج کودکان دختر، کودکی¬شان را از آنان می¬رباید؛ آموزش و تحصیل آنان را مختل می¬کند؛ امکانات¬شان را محدود می¬سازد؛ ریسک قربانی خشونت و آزار شدن-شان را افزایش می¬دهد؛ به سلامتی¬شان زیان می¬رساند؛ و به دلیل همه¬ی این¬ها، مانع موفقیت و آسایش و شادی آن¬ها در زندگی می¬شود و امکان پیشرفت¬شان را خدشه¬دار می¬سازد.

امروزه یک نفر از هر سه زن جوان بین بیست تا بیست و چهار ساله، در سطح جهان، قبل از سن هجده ساله¬گی مجبور به ازدواج شده ¬است. یک سوم از این تعداد، قبل از پانزده ساله¬گی ازدواج کرده¬اند. بنا به آمار، سالیانه ده میلیون دختر جوان مجبور می¬شوند به عقد مردان مسن در آیند که در بعضی موارد حتا از پدرانشان هم مسن¬تر یا هم¬سن پداران و پدر بزرگانشان هستند.

با اختصاص یک روز به کودکان دختر در جهان، سازمان ملل از دولت¬ها خواسته است تا با فراخوان به تمامی نهادها و سازمان¬های ذیربط و با تکیه بر هم¬کاری فعالین اجتماعی، کمپین¬های ویژه¬ای را در جهت توقف و لغو ازدواج کودکان دختر را در دستور کار خود بگذارند.

رژه¬ی جهانی علیه کار کودک («گلوبال مارچ») به پاس احترام و ستایش شجاعت ملالا یوسف¬زای و با تاثیر گرفتن از روحیه¬ی مبارزاتی او، به این کمپین می¬پیوندد و در روز جهانی کودکان دختر، تلاش برای ممنوعیت ازدواج آنان را در دستور کار خود قرار می¬دهد. ما برای پیگیری این امر، برنامه¬هایی را به منظور دست¬یابی کودکان دختر به حقوق برابر، ارتقای رشد کیفی و کمی آنان، دیده و به رسمیت شناخته شدن ظرفیت و توان انسانی آنان در سطوح مختلف اجتماعی، تدارک دیده¬ایم.
جامعه¬ی بین¬المللی نیاز به تلاش بیش¬تری در ترویج امر دفاع از کودکان دختر دارد و ملزم است که در راه دست¬یابی به حقوق برابر آنان در تمامی عرصه¬های اجتماعی قدم بردارد. یکی از مهم¬ترین خواسته¬های ما در این راه، برخورداری از حق تحصیل رایگان با کیفیت بالا و توقف بلادرنگ استثمار کودکان دختر و لغو کار آنان در سطح جهان است.

هم اکنون در سطح جهان، سی و دو میلیون دختر در سطح دبستان و سی و چهار میلیون دختر در سطح دبیرستان از حق تحصیل محرومند و هشتاد و هشت میلیون دختر بین پنج تا هفده ساله به کارهای سخت و پر مشقت و مضر برای سلامتی جسمی و روحی¬شان در عرصه¬های کار کشاورزی، کار در کارخانه¬ها، کارگاه¬های کوچک تولیدی، و سایر کارهای پر مشقت به کار ممشغولند. این اما البته شامل کار خیابانی، سوء¬استفاده در صنعت سکس، فحشا، تجارت کودکان و عرصه¬ی موادمخدر و کار خانگی نمی¬شود. خواسته¬ی ما همه¬ی این کودکان را در برمی¬گیرد.

یازدهم اکتبر ۲۰۱۲
ترجمه: سوسن بهار

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.