به مناسبت سی‌ویکمین سالروز قتل او و دستیار وفادارش سروش کتیبه: دیگر زمان آن رسیده که این دستگاه جنون سقوط‌ کند

سخنرانی علی شاکری زند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران
در مراسم بزرگداشت شاپور بختیار

ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر!

نام جمعی و سیاسی ایرانیان ملت ایران است و هیچ عنوان دیگری واقعیت تاریخی و فرهنگی و سیاسی آنها را بیان‌نمی‌کند و به آنان نمی‌برازد. از این مهم تر: در نبرد برای سرنگونی حاکمیت کاست روحانی موسوم به ولایت فقیه تنها مفهوم سیاسی معتبر حاکمیت ملت است؛ ملت که در برابر امت قرارمی‌گیرد …، و بدتر از آن: فتیشیسم «مجموعه ای از اقوام»، نمی‌تواند جای آن را بگیرد

آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟

خصلت عوامفریبانه ی این گفتار، از همین نخستین عبارات آن آشکار است زیرا مشروعیت یک رژیم سیاسی امری کیفی است، نه کمّی که اندک اندک از میان برود

اسم رمز پیروزی اتحاد است

سرآمدان، اعم از شخصیت ها یا گروه ها، می توانند و می باید با تماس های بیشتر و صمیمانه بکوشند تا مقدمات چنین اتحاد عملی را با تعیین شرایط آن و حتی الامکان با نگارش مانیفستی که حاوی همه ی این شرایط باشد فراهم سازند

درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران*

می دانیم که در دیماه ۱۳۵۷ دولت بختیار برای بازگشت به حکومت قانون، و همچنین برای مهار فتنه‌ی خمینی تشکیل شده بود، اما در ۲۲ بهمن ماه این غائله به اوج خود رسید و خمینی قدرت سیاسی نامشروع و نامحدودی را در دست گرفت

خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب ناپذیر بود؟

یکی از این دو بعد قضیه این است که بپرسیم وقایع تعیین کننده که جامعه ای بر سر دوراهی را به یکی از دو راه ممکن سوق داده است کدام بوده، چگونه و در چه زمانی رخداده است. البته این دوراهی را هم باید معرفی کنیم

منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار

چرا می‌بایست استعداد معنوی و فرهنگی انسانی مانند منوچهر هزارخانی در خدمت سازمان دیوسیرتی مانند س. مجاهدین خلق و «رهبر» آدمخور آن قرارمی گرفت. درد ملت ایران تنها جمهوری اسلامی نیست. همه‌ی عواملی است که سبب پیدایش آن شده، و آنچه در بالا گفته شد نیز در زمره‌ی آن عوامل است

آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟

کسانی که حتی بدون هیچ رابطه‌ی مستقیم با یک دیکتاتور یا یک دستگاه قدرت خودکامه از آن هواداری می‌کنند یا به ستایش آن می‌پردازند، هر چند که بتوانند برای رفتار خود توجیهاتی بسیار عالمانه بتراشند، بی آنکه بدان آگاه باشند، در واقع خصلت مازوشیست خود، یعنی روی دیگر خصلت سادیک، و در این مورد خاص، سادوـ مازوشیست خود را که باحقارت در برابر قدرتمندان و تحقیر خود از راه توجیه آنان نمایش می‌یابد نشان می‌دهند

پوتین می گوید: اوکرایین همان روسیه است و باید به اصل خود بازگردد

لعنت و نفرین بر هیتلر و محکوم کردن استالین، که آنان نیز در روزگار خود هوادران سینه چاکی داشتند، امروز آسان و از همه کس ساخته است. همانطور که محکوم کردن پوتین پس از پایان روزگار او هنری نیست. تشخیص جنایتکاران زمان خود و محکوم ساختن آنان از هم اکنون حساب دیگری است

احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ کدام عظمت؟

در نهضت مشروطه نیز دربار محمـدعلی میرزا و شیخ فضل الله نوری با روسیه‌ی تزاری که تصمیم به توپ باران مجلس ملی ما بدست قزاقان لیاخوف در پایتخت آن گرفته شده بود، در یک جبهه بودند. اما ننگ ابدی برای هر سه مؤلفه‌ی آن اتحاد شوم در تاریخ باقی ماند. در ماجرای کنونی نیز نتیجه‌ی رفتار خودفروختگان به تزار جدید جز این نخواهدبود

در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش

در تاریخ دهم دیماه ۱۳۵۶، یعنی دو ماه پس از آنچه به حادثه ی کاروانسرا سنگی معروف [۱] شد، جیمی کارتر که از خاور دور باز می گشت برای سفر رسمی کوتاهی مهمان پادشاه ایران بود

بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات پیش بینی بختیار نزدیک است*

برای کسانی که به تمامیت ارضی ـ یعنی وحدت ملت ایران ـ و به دموکراسی و جدایی دین از حکومت اعتقاددارند، باید هیچ عاملی مانع از اتحادعمل هرچه سریعتر آنان برای این منظورنباشد

به مناسبت سی امین سال قتل شاپور بختیار؛ شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او

شاپور بختیار در سال ۱۹۴۵، یعنی چندماهی پس از خروج نیروهای آلمان نازی از خاک فرانسه، در دانشکده ی حقوق پاریس از رساله ی دکتری خود با عنوان «روابط قدرت و دین در جامعه های کهن» دفاع کرده بود

اثرات متقابل؛ مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک

اولین کسی که در برابر قدرت نمایی خمینی و رأی گیری های کاذب او ایستاد و در پاسخ همه پرسی او برای جمهوری اسلامی اش به او نه گفت شخصی بود که همه می شناسند. او شاپور بختیار بود که در نهم فروردینماه ۵۸، یک روز پیش از انجام «همه پرسی» برای بکرسی نشاندن جمهوری اسلامی خمینی در پیامی شفاهی به ملت ایران که در ایران و سراسر جهان طنین افکند، پس از توضیح جامعی پیرامون تصمیم خود، گفت «من به این جمهوری رأی نمی دهم»

سر و ته، یک کرباس

اکثر قریب به کل آنها، یا به تجاهل یا از سر نادانی، بگونه ای سخن می گویند که گویی این خودکامگی «مقام معظم» تازگی دارد و از ساعت نخست این جمهوری شوم، و حتی هنگامی که بنیانگذار آن گفت «من تو دهن این دولت می زنم! من دولت تعیین می کنم!» ویژگی ذاتی این نظام نبوده است

نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه ملی (بخش سوم)، مبنای رفتارهای دوگانه در طیف سوم، طیف نهضت ملی

در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۵۶، سه تنی که از آنان یادشد نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به محمدرضا شاه را امضاء و منتشرکردند که در آن، پس از تشریح بن بست‌های سیاسی کشور و خطرات مترتب بر آن، از وی خواسته شده بود به اجرای قانون اساسی و برقراری حقوق و آزادی‌های مندرج در آن بازگردد

نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم)

ایدئولوژی هژمونیست، چنان که در مورد ادعای علمی بودن نظریات سیاسی‌اش گفته شد، عیناً مانند دین، در مورد همه‌ی شئون زندگی اجتماعی و ابعاد فرهنگی آن نیز به اشکال دیگری ادعای برتری دارد و نه تنها نظر ویژه‌ای ارائه می‌دهد بلکه در مورد آن هم با توسل به تروریسم فکری، یعنی با قهقرایی نامیدن و ارتجاعی خواندن نظرهای دیگر، تحقیر فرهنگی و اجتماعی صاحبان نظرهای مخالف یا متفاوت را درپیشگرفته، به برقراری نوعی اشرافیت فرهنگی به نفع خود می‌پردازد

به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی

اما چگونه می توان فهمید که اعتراض به نبود آزادی خود به جایی برسد که همان آزادی های موجود، آزادی های فردی و اجتماعی و نیمه آزادی های فرهنگی را نیز از میان بردارد؟

هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند

دونالد ترامپ میلیاردر روانپریشی که با نیروی بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان بشریت را تهدید می کرد با رأی مردم آمریکا به پایان سناریوی خطرناک خود رسید. در حالی که او اعلام کرده که هنوز هم حاضر نیست کاخ سفید را ترک کند، مردم آمریکا با هلهله و اشک شادی بدرقه ی او از مقر حکومتش را، ولو به زور مأموران اجرا باشد، آماده می کنند

رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی

برای این که کسی که خود را شهروند می داند به دام رادیکالیسم دینی نیافتد لازم است که مفاهیم شهروندی، ملت و ملیت، و در نتیجه مفهوم حکومت (Etat) را بخوبی درک و هضم کرده باشد، زیرا شرط لازم برای فهم جدایی دین از حکومت این است که فرد به فهم معنی هر یک از این مفاهیم دست یافته باشد

دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن

یکی از راه حل هایی که تحت شرایطی می تواند پاسخگوی معضل بالا باشد تشکیل سریع مجلس مؤسسانی با نظرخواهی ازمردم است که همزمان با تدوین قانون اساسی قدرت قانونگذاری عادی نیز داشته باشد و دولت موقت را در کار قانونگذاری یاری دهد

«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟

زمانی که در حوزه ی علوم سخن گفته می شود خواه درباره ی یکی از مسائل علوم باشد و خواه درباره ی خود علوم، بدون ارائه ی تعریف از موضوع مورد بحث، هر سخنی بی مورد خواهد بود

سخنرانی در مراسم بزرگداشت بیست ونهمین سالگرد قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر مشروطه ایران و دستیار وی سروش کتیبه به دست آدمکشان جمهوری اسلامی خمینی

علت این که فوج وسیعی از فعالان سیاسی و به اصطلاح روشنفکران آن زمان فریب خمینی و دستیاران او را خوردند، علتی که عذر کافی برای این خطای عظیم نیست، درست همین بود که تصور چنین رژیمی در مخیله ی احدی، حتی برپادارندگان جنایتکار آن، ممکن نبود

برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ – بخش سوم

آیا زمان آن نرسیده که برای نجات تن نیمه جان ملت ایران مخالفان واقعی جمهوری اسلامی، با ابتکارات سازنده ای توان بالقوه اما هنوز غیرقابل اندازه گیری خود را به نیروی واقعی و عملی تبدیل کنند؟

برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ – بخش دوم

بختیار در پایان پیام خود به مناسبت ۱۸تیرماه ۱۳۶۲: «امروز، هرگونه تلاش ملی در براندازی رژیمی که میکوشد چرخهای تاریخ را به عقب برگرداند و خونین ترین و رذیلانه خشونت و بیداد را بر جامعۀ ایران روا میدارد، باید همان راهی را طی کند که این دلاوران، در پرتو آگاهی و شناخت خویش در برابر ملی گرایان گشودند.»

برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ – بخش یکم

مخالفان این رژیم نمی توانند تنها به کمک تحلیل و ارائه ی نظریات خود یا افشاگری علیه جنایات آن برتری سیاسی و شایستگی بیشتر خود را به اثبات برسانند، بی آن که به کمترین پیروزی در عرصه ی عمل دست یافته باشند

آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است – بخش دوم

 با گذشت بیش از چهل سال از حوادث بهمن ۵۷ آزادیخواهان ایران هنوز نتوانسته اند گرد پلاتفرمی به هم نزدیک گردند و در جهت کمک به بسیج جامعه برضد آنچه هستی ایران را هر روز بیشتر تهدید می کند، گام مؤثری بردارند

آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است

آزادیخواهان می گویند که برای زندگی در یک جامعه به باورهای یکسان و یکنواخت نیاز نیست، و حتی اعتقاد یکسان همگان در همه چیز به یک باور نشانه ی عدم حیات فرهنگی و روحی جامعه خواهد بود؛ به عکس، اعضای جامعه باید در انتخاب همه ی باورهای خود، از باورهای سیاسی تا اجتماعی، دینی و هنری آزاد باشند و، نه از سوی هیچ مرجعی، هر قدر هم بالا باشد، و نه از سوی کس دیگری، هیچ باوری بر کسی تحمیل نشود

او به ما گفت: ایران هرگز نخواهد مرد!

 شاپور بختیار هنگامی که موجودیت ملت و میهن باستانی ما را در خطر نابودی دید، درست به دلیل این خطر و در برابر این خطر بود که به ما گفت: ایران هرگز نخواهدمرد!

به مناسبت چهل‌ویکمین سال جمهوری اسلامی؛ برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*

مفسر بی‌بی‌سی، با استناد به گفته هایی از پارسونز سفیر انگلستان در ایران و سالیوان سفیر آمریکا درباره ی «تنهایی بختیار» و عدم امکان مهار شورشگران خیابان ها از سوی او، می نویسد اما او «مردی نیست که از ما یا دیگران ‘راهنمایی’ بگیرد. او تا حد زیادی کار خودش را می‌کند و در پی شرط بندی سنگین است. سابقه ی قبلی‌اش با آمریکا باعث نخواهد شد که از نظرات و دیدگاه‌های ما تاثیرپذیر باشد. بنابراین قابل تردید است که ما روی او نفوذ زیادی داشته باشیم.»