نافرمانی نظامی آغازی بر پایان حاکمیت!

نافرمانی نظامی برخلاف برخی تصورها، در بخش پایانی پروسه اعتراضات منتهی به گذار یا انقلاب در یک کشور و بطور ناگهانی رخ نمی‌دهد بلکه بسترهای لازم برای تحقق آن از قبل از اعتراضات سیاسی توسط کسانی که می‌توانند درون فرماندهان بالا و میانی نظامی طرفدارانی کسب نمایند

راه حل نهایی در آچمز حاکمیت و قدرت در ایران

ما در ایران با یک حکومت مافیای بسیار قدرتمند و به بیان دیگر قدرتمندترین مافیای بین‌المللی در حاکمیت ایران مواجهیم که از پیچیده‌ترین روشها نه تنها برای حکمرانی در داخل کشور بلکه برای توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای مرکزی برنامه‌های وسیعی را در حال تدارک و بعضاً در دست اجرا دارد

آیا خاورمیانه بزودی شاهد حمله نظامی به سایتهای غنی سازی ایران خواهد شد؟

از هر زاویه‌ای که به گفتمان غنی‌سازی در ایران و پیامدهای آن که بنگریم، اینک خاورمیانه در یک آرامش قبل از طوفان به سر می‌برد و حل موضوع به هریک از دو طریق یاد شده فوق یعنی جنگ یا صلح، آینده متفاوتی را برای این منطقه حساس از جهان رقم خواهد زد

چنگیز عباسی: حضرت آقا رای شما ۷/۴۱ درصد است و نه ۵۱ درصد و لذا حکومت شما دیگر مشروعیت قانونی ندارد!

حال نقطه اشتراکی میان همه آحاد ملت حول گفتمان عدم مشروعیت نظام بشکل قانونی شکل گرفته است که اپوزیسیون حکومت اسلامی باید آنرا پایه وحدت ملی قرار داده و برای رفع مسئولیت از حاکمان فعلی به هر شکل مقتضی اقدام نماید

انتخابات ۱۴۰۰ و جان‌های به لب رسیده

سیلی که در راه است اگر کانالیزه نشود و درنهایت به گذار بی خطر از مافیا نیانجامد و راه به دریای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نبرد، ما یا گرفتار استبدادی دیگر خواهیم شد که سوار بر موج خشم مردم از راه خواهد رسید، همانطور که در انقلاب معکوس ۵۷ از راه رسید، و یا مخاطرات عظیم‌تری تمامیت ارضی و امنیت ملی را تهدید خواهد کرد و جان‌های به جان آمده بیشتری را از ملت ستم کشیده ما خواهد ستاند