تأملی بر مواضع اتخاذ شده در بیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»

دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق دمکراتیک دگر اندیش، بهیچوجه به معنای دفاع از محتوی نظرات و عقاید نیروهای دگر اندیش نیست!! موضوع سیاسی که برخی از فعالین و گروهای طرفدار یک «کاسه کردن» تمام نیروهای مخالف نظام ولایت فقیه بر این واقعیت توجه نداشته و بر این اصل مهم، سرپوش می گذارند

مطالبی در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران و توضیحاتی درباره انشعاب ٢ نفر از اعضای ١۵ نفره منتخبین انتخابات اخیر و موضوع «سلطنت پهلوی»

با توجه به محتوی مطالبی که از کتاب «پاسخ به تاریخ» ــ  پادشاه سابق ایران نقل شد، دقیقآًروشن می گردد که چرا افراد و تشکلهای سیاسی  مصدقی بدرستی در مبارزات و فعالیتهای سیاسی خود حاضر نیستند طرفدار جدائی ارزشهای «آزادی واستقلال»  از یکدیگر باشند و همچون دکتر محمدمصدق، آن دو «ارزش» را دوروی یک سکه می دانند

تحریف تاریخ! چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی «ویرایش» کتاب «برخورد عقاید و آرا» خلیل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟!

درتاریخ ٨ تا ١٠ بهمن ماه امسال (١٣٩٣) نوشته ای درباره خلیل ملکی تحت عنوان «”ترور شخصیت” نافرجام»؛ از طریق چندین سایت اینترنتی منتشرشد که برخی از اطلاعات تاریخی مندرج در آن نوشته غلط و در واقع تحریف تاریخ می باشند

تأملی بر اظهارات آقای بهزاد نبوی درباره «سیاست صبر و انتظار» جبهه ملی ایران در دوران رژِیم شاه!

جملاتی که از گفتار آقای بهزاد نبوی نقل شد، بخشی از واقعیات سیاسی آن دوران است! ولی ایشان در آن مصاحبه  کوچکترین اشاره ای به مسائل سیاسی که در آن زمان سبب شدند تا چنان موضع  سیاسی از سوی رئیس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران ــ مرحوم الهیار صالح ــ ، اتخاذ شود، ننموده اند

از برگزاری گردهمایی عمومی جبهه ملی ایران در ١۴ اسفند در تهران پشتیبانی کنیم!

گسترش آن اعتراضات در بسیاری از شهرها و مطرح کردن شعارهائی علیه کل «نظام جمهوری اسلامی»، نه تنها «توطئه» حضرات تمامیت خواه، مستبد و قانون شکن ملبس به لباس «روحانیت» را تا حدودی برملا کرد

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی در باره سیاست و عملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) (۳)

جناب مهندس توسلی با تحریر چنان نوشته ای،هدف و نقشه ای را دنبال کرده است، و آن اینکه، نقش نیروهای مصدقی و طرفداران جبهه ملی در مبارزات دانشجوئی خارج از کشور بعد از کنگره چهارم کنفدراسیون را منفی و ناچیزجلوه دهد؛ و بخوانندگان آن نوشته چنین حقنه کند که گویا در آن مقطع تاریخی مورد بحث، اکثر نیروهای مصدقی وطرفداران جبهه ملی خارج از کشور، تشکیلات کنفدراسیون را باتفاق آنان ترک کرده بودند

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) (۲)

منفی جلوه دادن مبارزات درخشان کنفدراسیون جهانی، آنهم بخاطربزرگ جلوه دادن فعالیت های «انجمن های اسلامی»

درنقد اظهارات خلاف واقع مهندس محمد توسلی در باره سیاست وعملکرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) (۱)

درمطالبی که از اسناد کنفدراسیون جهانی نقل شد، صحبت از مصدق و «راه مصدق» در میان بوده است. برای من روشن نیست که چرا و بچه دلیل آقای مهندس محمد توسلی در آن نوشته سعی کرده اند برای «مصدقی» ها که به آن نام و یا بنام طرفداران «جبهه ملی ایران» ــ تشکیلات سیاسی که به خانه سیاسی دکتر مصدق در نزد همگان در آن مقطع تاریخی معروف بودند،هویت جدیدی بنام «ملی و مذهبی» اختراع نمایند!!

وارونه جلوه دادن وقایع تاریخی

محتوی مقالاتی همچون «سروته یک کرباس» و «توازن منفی»… بیانگر این واقعیت تاریخی هستند که خلیل ملکی در آن مقطع تاریخی از مبلغین سیاست اتحاد جماهیر شوروی و از طرفداران «امتیاز» نفت ازسوی آن دولت در ایران بوده است

تحریف تاریخ ـ بخش پنجم ـ نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!

در این بخش از نوشته(بخش پنجم) در باره بخش دیگری از مطالب مندرج درنامه مورد بحث، ازجمله قسمت های دیگری ازمطالبی که مربوط به «پیشنهادی» که گویا خلیل ملکی چند ماه قبل از کودتای ٢٨ مرداد با دکتر مصدق در میان گذاشته بود به آن بحث ادامه می دهم

تحریف تاریخ ـ بخش چهارم نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!!

خلیل ملکی در هنگام نگارش نامه موردبحث، شاید بدین خاطر که دقیقأ با «سیاست جهانی روز» آشنائی پیدا نکرده بود، نتوانسته به این موضوع پی برد که یکی از عللی که باعث شده بود تا دکتر مصدق برخواست «استقلال و حاکمیت ملی (اشتات سوورنیتت)» ایران تاکید ورزد …

تحریف تاریخ ـ بخش سوم: نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکترمصدق!!

اشتباه خلیل ملکی در این امر نهفته است که او باز هم به زعم خود، ایدئولوژی مارکسیستی و خواستهای انقلابی را، پایه «معیار» قضاوت درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق بکار گرفته است

در دفاع از «ملی گرائی» و مخالفت با «نژادپرستی»

در سایت «شهروند امروز» متن گفتگوئی با آقای دکتر موسی غنی نژاد ، یکی از استادان دانشگاه های وطنمان ایران، تحت عنوان «انسان گرایی مهم تر از ملی گرایی» درج شده است. عنوانی که نمی تواند مورد تائید هر فرد و یا سازمان انسان دوستی نباشد

نظرات متناقض خلیل ملکی درباره دکترمصدق!! (۲)

برمبنای کدام «منطق و ایدئولوژی»، ٢ ماه بعد از مرگ دکتر مصدق درنامه ١٨ اردیبهشت ١٣۴۶ آنچنان منفی درباره دکتر مصدق به قضاوت پرداخته است؟!!

تحریف تاریخ

چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی «ویرایش» کتاب«برخورد عقاید و آرا» خلیل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟!

ستیز با ظلم و دفاع از عدالت و حقوق مدنی در نظریات دکتر ناصر کاتوزیان

با توجه به این واقعیت تلخ که چاپلوسی و تملق بخشی از فرهنگ حاکم بر وطنمان ایران می باشد؛ اما، دکتر ناصر کاتوزیان از زمره آن افرادی بود که با چنان وضعی همراه و همسو نشد

در باره مشکلی که حجت الاسلام سید محمد خاتمی با تعریف «جمهوری» دارد(۱)

آقای خاتمی در آن سخنرانی بجای توضیح و روشنگری درباره وضع نابسامان حاکم بر وطنمان و پرده برداشتن از علل و مشکلاتی که سبب آن وضعیت شده که بخشی از آن وضع در رابطه با سیاست و عملکرد مقامات دولتی قرار دارد به پلمیک با نیروهای منتقد و مخالف آن «نظام» پرداخته است

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ایران»

اگر این استاد محترم دانشگاه آکسفوردِ انگلیس، همچون یک پژوهشگر و مورخ مسئول، وظیفه خود می دانست تا درجهت روشن کردن رویدادهای تاریخی، بین نوشته هائی که بیشتر جنبه ی تبلیغاتی، پروپاگاندا و داستان سرائی دارند با چگونگی امرتاریخنگاری که صرفأ باید درجهت توضیح و تفسیر اتفاقاتی که رویداده، آنهم برپایه ی واقعیات، اسناد و مدارک باشد، فرق قائل می شد؟

دکتر منصو بیات زاده: درباره اعتراض داریوش فروهر به دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان

اخیراً تردیدهایی در مخالفت مشهور خلیل ملکی با رفراندوم پدید آمده و این شبهه را ایجاد کرده که اصلاً کسی درباره‌ رفراندوم به مصدق «هشدار» نداده بود

دکتر منصور بیات زاده: توضیحی در باره اظهارات منوچهرصالحی مبنی بر: «چرا انقلاب ایران ضد سکولار بوده است؟»

اگر پادشاهان پهلوی قلدری نمی کردند و مرتب دست به قانون شکنی نمی زدند، و اجازه می دادند تا قانون اساسی مشروطه بطور کامل اجرا شود، ایرانیان بطور عام و ایرانیان آزادیخواه و دمکرات بطور اخص چند نسل زودتر به مشکلاتی که حکومت مذهبی باخود بهمراه خواهد داشت، پی می بردند

اصول قانون اساسی مشروطیت اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» در ایران متحقق گردد!

اگر قبول داشته باشیم که مشخصه اصلی و محوری جامعه سکولار، «جدائی نهاد دولت از نهاد دین»می باشد…. باید بپذیریم که با اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت، این امر متحقق نمی شد.

تاریخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار»

اگر پادشاهان پهلوی قلدری نمی کردند و مرتب دست به قانون شکنی نمی زدند، و اجازه می دادند تا قانون اساسی مشروطه بطور کامل اجرا شود، ایرانیان بطور عام و ایرانیان آزادیخواه و دمکرات بطور اخص چند نسل زودتر به مشکلاتی که حکومت مذهبی باخود بهمراه خواهد داشت، پی می بردند

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟! ـ بخش سوم

با توجه به توضیحاتی که رفت، باید خاطر نشان کرد که بغلط بعضی از فعالین و کوشندگان سیاسی، بدون توجه به معنای مقوله سکولارــ جدائی نهاد دولت از نهاد دین ــ ، آن مقوله را مترادف با «قوانین عرفی» تلقی می نمایند

چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟

آقای تقی رحمانی هنوز تفاوت بین «هویت سیاسی» یک «حزب سیاسی» که می تواند طرفدارمکتب و ایدئولوژی، از جمله ایدئولوژی و مکتب اسلام باشد و نهاد یک «دولت»، نهادی که در نظام دمکراسی حتمأ باید نسبت به ایدئولوژی و مکتب «بی طرف» باشد؛ قائل نیست

ارزش های سیاسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند؟

کسی که خود را مصدقی و طرفدار «راه مصدق» می داند، نمی تواند مدافع حق حاکمیت ملت ایران نباشد

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپیروز مجتهدزاده

طبق اصول قانون اساسی مشروطیت تعیین هیئت وزیران از جمله وزیر جنگ از حقوق نخست وزیر بود. عزل و نصب نخست وزیر از سوی شاه، بدون موافقت اکثریت نمایندگان مجلسین در مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت قرار داشت!!