آقای تاج زاده هنوزعمق جنایات رژیم جمهوری اسلامی را نمی دانید!

حکومتی که نقض سیستماتیک حقوق بشر کرده و می کند چگونه می تواند اعتماد عمومی را جلب کند؟ بازسازی دولت و ترمیم زخم های ملت ما نیازمند شجاعت و وجاهت اخلاقی حاکمانی است که بهره ای از این فضیلت ها داشته باشند و من در هیچ یک از این چپاولگران و قاتلان چنین چیزی نمی بینم

مصطفی هجری، سوداگر مرگ و ویرانی

امروز دوباره حزب دموکرات جنگ مسلحانه خود را آغاز کرده است و بقول خودش نمی خواهد خود را در چارچوب یک نوع مبارزه محصور کند. پس از هفتاد سال حاصل این همه کشته و تلفات چه بوده است؟

خط و خال مقدس

ظاهرا تصویری از خانم شادی صدر جام می بر دست بر روی یک مبل طراحی شده از خانم پرستو فروهر ملایان و عوامل آنها را به خروش واداشته تا جار و جنجال راه بیندازند که دین رفت و به مقدسات توهین شد

در جنگ فیل و فنجان مسئول کیست؟

این هم نوآوری جالبی است که در یک طرف یک عده قربانی داریم که مسئول هم هستند و در سوی دیگر کسانی را که این همه خرابی را به پا کرده اند و مطلقاً هیچ مسئولیتی ندارند!

نامه ی تاریخی یا شوخی تاریخی؟

در حق اعتراض امروز کروبی حرفی نیست، ولی باید گفت وقتی که اساس نظام سیاسی که خود از روز اول در برپایی اش سهیم بودید و سال ها از امتیازات آن منتفع گشتید، بر استبداد است، توقع شما هم بی مورد است

ملی مذهبی ولی به نوبت

پس از چندی قرعه ی ریاست جمهوری بنام رفسنجانی افتاد … از قضای روزگار در زمان ریاست جمهوری وی … همان مصدق که کتاب برایش هدیه می دادند و می خواستند برایش شهرک بسازند، لقب خائن گرفت گفتند که به اسلام سیلی زده است!

یزدی، اردوغان و چمران، یاران دبستانی

دست برقضا در سال های اخیر، افزون بر امتحان فاجعه بار خودمان در سال ۵۷ که گروه نهضت آزادی مسئولیت آن را برعهده دارد، آزمون های دیگری این سخن را به اثبات رساند و یکی از آن ظهور محمد مرسی در مصر بود که تا به قدرت رسید می خواست با مادام العمر کردن ریاست جمهوری جای خود را محکم کند

برنامه پرگار ۳۱ تیرماه که اختصاص به ساواک داشت چه هدفی را تعقیب میکرد؟

مأموران و شکنجه گران ساواک و پشتیبانان حکومت شاه و مأموران و آدمکشان وزارت اطلاعات فعلی و حاکمیت جمهوری اسلامی، هر بار که از ساواک سخن به میان آید، هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن متهم کردن و بدنام نمودن زندانیان است

نهضت آزادی، مقصر یا قربانی؟

گروه بازرگان و دوستانش آنقدر بخت داشتند که اسلام را به قدرت برسانند و عواقب آن را ببیند و هنوز سازمانی سیاسی فعالی دارند که چشم به گرفتن قدرت برای به اجرا گذاشتن اسلامی راستین دارد

به زودی در این سینما

از انقلاب تا به امروز پیامدهای عملیات پرزیان و تلخ مجاهدین فقط گریبان خود مجاهدین را نگرفته بلکه نتایج آن برای بسیاری از مردم ایران زیانبار بوده و در راه مبارزه آنان اشکالات جدی ایجاد کرده است.

مستند بی سند

این مستند با امکانات بسیار تهیه شده و از بابت تصویر بسیار غنی و گیراست ولی همه ی اینها درخدمت برداشتی از انقلاب است که همان برداشت یاوه ی سلطنت طلبان است. ظاهرا تهیه کنندگان مردم را نادان تصورکرده اند

حسن بهگر: نگاهی به خاطرات قوام السلطنه – غلامحسین میرزا صالح

روس ها که برای تحکیم پایه های حکومت خود مختار آذربایجان ناچار به جلب رضایت بزرگان و رجال سیاسی خوشنام کشور بودند برای این منظور ایرج اسکندری عضو کمیته مرکزی حزب توده و نماینده مجلس را به سراغ دکتر محمد مصدق فرستادند و توسط او پیامی دادند و از طرح دکتر مصدق مبتنی بر استیفای حقوق ملت ایران از منافع نفت که مانع از اعطای امتیاز نفت شمال به روس بود گله کردند

حسن بهگر: چه چیزمان درست است که اپوزیسیون مان باشد

عده ای میداندار شده اند که به سبب نداشتن تجربه سیاسی، یا وابستگی به بیگانه، یا چشمداشت به بخشی از حاکمیت عملاً اپوزیسیون را بدنام کرده اند و درحالت آچمز نگه داشته اند. آری واقعیت اینست که ما ازنظر سیاسی پس رفته ایم و هنوز از نبود یک اپوزیسیون فعال و منسجم دموکرات آزادیخواه و استقلال طلب رنج می بریم

متحد شما کیست؟

اگر از ما می پرسید متحدانمان که هستند؟ بدانید که تمام آزادیخواهان ایران هستند که به راه مصدق و بختیار میروند و با این حکومت سر آشتی ندارند و سقوطش را لازمه ی رهایی ایران میدانند

حسن بهگر: توهم قدرت در عربستان؟

براستی راز بقای این گروه های تروریستی اسلامی در چیست ؟ ایدئولویژی همیشه هست ولی برای این کارها پشتوانهُ مادی هم لازم است

حسن بهگر: ول کن بابا اسدالله

این اصطلاح ول بکن بابا اسدالله بخشی از خواست مردم را آشکار می کند که در آن بزنگاه تاریخی مهم به آیت الله می گویند که دست از لجاجت بردار و کارشکنی نکن تا نهضت ملی ادامه یابد. اما افسوس آیت الله و یارانش باهمدستی دشمنان داخلی و خارجی و با لجبازی و خیانت خود ما را در چاه ویلی انداختند که هنوز هم در آن اسیریم

مار پوست می اندازد!

رژیم با اعدام های روزانه خود در این ایام این پیام را به مخالفان خود می دهد که مصالحه با دشمنان دیروز به منزله آزادی دادن به مخالفان در داخل نیست

سخنرانی بر مزار دکتر بختیار

شجاعت بختیار در لحظه ی سرنوشت ساز ستودنی است. در عرصه ی سیاست لحظه هایی هست که باید تصمیم گرفت. عرصه ی سیاست عرصه ی قدرت است و صندلی اش خالی نمی ماند و باید بدون درنگ این صندلی خالی را پر کرد

خاطرات رجال بزرگ ما متعلق به کیست؟

اینها اموال شخصی و خصوصی نیست. اگر کاغذ و مرکبش هم باشد محتوایش نیست . این اشخاص زندگانی خود را وقف تحقق آرمان های خود نمودند، آیا قابل قبول است که ماترک سیاسیشان این طور از حوزه ی سیاست و منافع ملت دور بشود و با آن رفتاری بشود در حد کاسه و بشقاب و فرشی که به بازماندگانشان می رسد

سرنوشت تیتر دکترا در ایران

خلخالی در یک گزارش برنامه ی تلویزیونی جماعتی از معتادان را گردآورده همه ی آنان را دکتر و مهندس خطاب کرد تا به مردم القا کند که دل به دکتر و مهندس نبندند و به آخوندها مراج ه نمایند که متخصص همه ی امور دنیوی و اخروی هستند

حلقه ی مفقوده ی اپوزیسیون

باید برای مردم روشن کرد که امام معصوم و حکومتش مال این دنیایی که ما میشناسیم نیست و این گفتهُ هابس را ملکهُ ذهنشان کرد که انسان گرگ انسان است و نمیباید تمامی قدرت را به دست یک نفر سپرد.

دستاوردهای نهضت ملی و راه ما

ملت هنوز منتظر گرفتن حق سیاسی خود است و فقط پیروی از راه و روشی که مصدق والاترین نمایندۀ آن در تاریخ معاصر است، می تواند این حق را به آنان بازگرداند

جمهوری اسلامی و مردان خاکستری اش

فقط اسدالله لاجوردی نبود که بدنبال افشای پرونده انفجار دفتر نخست وزیری بود بلکه رضا زواره ای از اعضای مؤثر هیأت موتلفه که در صف اصول گرایان شمرده می شد سه بار در مجلس پیگیر این پرونده شد و پاسخی نشنید و سرانجام هم خود نیز به مرگی مشکوک درگذشت