ترور روزنامه‌نگاران شارلی ابدو، اسلاموفیل‌ها و اسلام

دادگاه تروریست‌های اسلامی که روزنامه نگاران «شارلی ابدو» را کشتند در پاریس شروع شد. در این دادگاه ۱۴ نفر به محاکمه کشیده می‌شوند که از آن میان سه نفر غایب هستند. تروریست‌های اسلامی در ۲۰۱۵ روزنامه نگاران و یهویان را کشتند تا نشان دهند که اسلام به جهاد خود علیه دانش و دانایی و علیه تمدن ادامه می‌دهد

شیعه‌گری ویرانگر و خِرَد مصلوب شده

با نگاهی به این تاریخ عرب متوجه می‌شویم که دعواهای خاندان علی و خاندان معاویه بر سر تقسیم و تسخیر قدرت و ثروت بوده است و این جدال نقطه آغازین تاریخ شیعه می‌گردد

ویرانگری اکولوژیکی در دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودهای ایران

هر سال که می‌گذرد محیط زیست ایران بیشتر ویران می‌گردد. ویرانگری زیست محیطی در جمهوری اسلامی یک فاجعه تاریخی است و باین خاطر برای نگهداری طبیعت همه کنشگران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه نگاران، دانشجویان و نوجوانان، سیاسیون واندیشمندان، شهروندان و فعالان محیط زیست باید همکاری کنند. آنها برای نجات محیط زیست باید دست بدست هم دهند

جنبش شعوبیه ایرانیان علیه استعمار عربی اسلامی

تصرف استعماری عرب اسلامی از همان ابتدا خواهان نفی هویت ملت‌ها بود. امویان از برتری‌جویی عرب و تحقیر «عجم» به جایی رسیدند که غیر عرب مانند ایرانیان را «موالی» می‌خواندند. حاکمان عرب برآن بودند: عجم مسلمان حق ازدواج با عرب را ندارد، عجم حق ارث ندارد، عرب میتواند زن عجم بگیرد و از ارث برخوردار باشد، عجم به کار پست باید گمارده شود، عجم حق امامت ندارد. این سیاست تحقیر، خط پررنگ هجوم و سلطه بود. واکنش ایرانیان در برابر تبعیض نژادی اعراب سکوت نبود و بلکه بیدرنگ و گوناگون بود

فلسفه اکولوژیکی چیست؟

این فلسفه اکولوژیکی در پراتیک سیاسی خود و در مدیریت جامعه و جهان، به اقتصاد پایدار میرسد. اقتصاد غیر کربنی، اقتصادی که چالش گرمایش زمین را هدف مرکزی خود قرار میدهد

خفاش، انسان و اکولوژی

در جامعه ایران به لحاظ استبدادگرایی و دین گرایی، آسیب دیدگی گسترده ای موجود است و مردمان بسیاری دستخوش ازخودبیگانگی و مسخ زدگی فرهنگی هستند. در این جامعه راسیونالیسم آلوده به دینگرایی مزمن و پاتولوژیک میباشد

روان‌پریشی آیت‌الله خامنه‌ای، جن قرآنی، قدرت سیاسی در جامعه دینی

با گذشت زمان دیکتاتورها جانی تر و دستخوش روان‌پریشی میگردند. استالین با سالخوردگی و تشدید بیماری خود به همه افراد بدگمان بود، کینه جو بود، در تنهایی خود دچار کابوس بود و جز دشمن کسی را نمیدید

کرونا، مدیریت، دین و دگرگونی ساختاری جهان

تاریخ ایران دردناکترین دوره خود را تجربه میکند. اگر جنگ‌های تجاوزی مانند حمله اسکندر و عرب و مغول بعنوان عوامل تخریب از بیرون تلقی کنیم، حکومتگری داخلی در برخی شرایط نیز یک عامل مخرب مهیب بوده که توانها و ثروتها و انسانها را به نابودی کشانده است

جلال ایجادی: دیریت علمی کرونا و جادوگری اسلامی

حجم خرافات و تخریب دقت علمی و تربیت شهروندانه در مقابله با اپیدمی. حکومت خواهان گسترس خرافه میباشد زیرا از یکسو خود اعتقاد به خزعبلات شیعه گری دارد و از سوی دیگر با توسعه خرافه و تقدیرگرایی، در اذهان عمومی مسئولیت حکومتی کم رنگ می شود

چهار آسیب: استبداد، اسلام، کرونا، آلودگی هوا

بحران‌های ایران ساختاری هستند و هر بحران با ضربه‌های بزرگتری نیروها و منابع عظیمی را نابود میکند. در شرایط کنونی چهار آسیب بزرگ توان جامعه را تخریب نموده است

قرآن و شیعه گری، ویرانگر عقل

یکی از نیازهای اساسی ما نقد علمی قدسیت است زیرا جامعه ما دستخوش ازخودبیگانگی بوده و دارای نخبگانی است که دین زدگی و محافظه کاری آنها را فلج ساخته است. رشد سکولاریسم و خردگرایی و مدرنیته فکری فلسفی با نقد دین گره خورده است

دروغگوئی در جامعه‌شناسی، دروغگوئی در قرآن و شیعه‌گری

تبهکاران تاریخ پیوسته بر علیه انسان برخاسته‌اند و در نزد اسلامگرایان جان آدمی فاقد ارزش است. پیش از انقلاب اسلامی آنها ۴۰۰ انسان را در سینما آبادان سوزاندند، در دوران حکومت آیت الله‌ها هزاران نفر را در سالهای شصت اعدام نمودند، روشنفکران و هنرمندان و کنشگران بیشماری را از بین بردند، در جنبش آبان ۱۵۰۰ نفر را در خیابانها کشتند، در سرنگونی عمدی هواپیمای اوکرائینی ۱۷۶ شهروند ایرانی و کانادایی و افغانی را به آتش انداختند

جامعه ایران آماده حکومت سکولار لائیک است

بحران اکولوژیکی تمام زمین را به خطر انداخته ولی انسان به خاطر کوته فکری و اقتصادگرایی‌اش علیرغم برخی کوشش‌ها، در تشدید بحران تمدنی حرکت میکند. سده بیستم، سده انقلابهای کمونیستی و شکست آنها، سده ناسیونالیسم ضداستعماری در بسیاری از کشورها و بن بست‌های جدید آنها، سده نئولیبرالیسم اقتصادی و تخریب هنجارهای اجتماعی و تهدید آزادیهای دمکراتیک، سده خیزش اسلامگرایی و روند تند ویرانگری خردگرایی و هنجارهای مدرنیته و تمدن دمکراسی خواهی است

نئولیبرالیسم، اقتصاد اسلامی و اقتصاد اکولوژیکی

مکتب کلاسیک و لیبرالی، مکتب‌های نئولیبرالی مانند مکتب نئوکلاسیک، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی، مکتب‌های سوسیال دمکراتیک مانند مکتب کینزی، نوکینزی‌ها، مکتب‌های کمونیستی مانند مکتب مارکسیستی، مکتب سوسیالیستی و روایت‌های چپ‌گرایانه، نمی‌توانند واقعیت اقتصاد در جمهوری اسلامی را توضیح دهند

جامعه شناسی دین و دانشگاه حوزوی

از همان ابتدا یکی از اهداف جمهوری اسلامی تخریب نهاد دانشگاه بمثابه یک نهاد مستقل و آکادمیک و تبدیل آن به ابزاری در خدمت حکومت دینی و جهت دادن آن به سوی الگوی حوزوی بود

نقش قرآن در کشتار حکومتی

نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی متکی بر قرآن و فقه شیعه و روایات و تفسیرها و رساله‌های آیت الله‌ها و تمامی شعارهای سیاسی حکومتی و احکام ولایت فقیهی می‌باشد

آیا رژیم اسلامی در آستانه سقوط است؟

جنبش مردمی برای طرد استبداد دینی و برای آزادی از ستمگری و برای حکومتی متکی بر حقوق بشر و سکولاریسم به حرکت درآمده است. قدرت سیاسی آینده باید تجلی این خواست‌ها باشد

بحران تالاب انزلی و روش مرگبار دولت

در ایران بحران‌های اکولوژیکی و تخریب محیط زیست یک پدیده روزمره و سراسری است. بحران دریاچه ارومیه و زاینده رود و گاوخونی و هامون و رود کارون و نابودی برخی دریاچه‌ها و بخشی از دنیای وحش و میزان گسترده‌ای از جنگلهای ایران، همه بیانگر یک تراژدی در جامعه ماست

ملت ایران و اشتباه قومگرایان

برخی شوینیستهای قومگرای آذری و کرد به بهانه واهی مبارزه علیه «ستم فارسها» به افسانه و دروغپردازی پرداخته و سرنوشت مشترک ایرانیان را نفی کرده، دردهای تاریخی مشترک را نادیده انگاشته و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ایرانیان و از آنجمله کرد و بلوچ و عرب را نتیجه اقدام «فارس ها» معرفی می‌نمایند

چه کسانی قرآن را نوشته‌اند؟

قرآن وحی آسمانی نیست، قرآن محصول تاریخ است. قرآن تبلور تمام تناقضات تاریخ پیش از اسلام، جامعه‌های سرزمین زمان «ظهور» اسلام، ادیان گوناگون خاورمیانه و اراده سیاسی حاکمیت سیاسی در آن دوران است. نقد تاریخی و علمی اسلام یک وظیفه اساسی در کشورماست

آنها تاریخ پیامبر، قرآن و اسلام را ساختند

ما نیازمند یک بازنگری عمومی و علمی در باره همه تاریخ اسلام هستیم. تاریخ تنظیم شده از جانب منابع و اشخاص اسلامی از همان آغاز اسلام تا امروز سرشار از اخبار و روایت ها و تفسیرهای غیرواقعی و جعلی می باشد

قرآن، موضوعی تاریخی و فاقد قدسیت

پژوهش در باره قرآن در مرحله تازه خود محتاج نسخه‌های کهن قرآن است تا با روش‌های علمی، تاریخ و ماهیت آنها روشن گشته و رازهای ناگفته قرآن آشکارتر گردد. بازشناسی نسخه‌های متعدد قرآن و تفاوت آنها و منشا جغرافیایی آن‌ها، فرضیه‌های آکادمیک را شفافتر و دقیقتر می‌سازد

نقد قرآن و اسلام به نفع آزادی انسان

ما میدانیم که دین یک پدیده عمیق جامعه شناختی و تاریخی است. جامعه بدون دین نمیشود. ولی ما نیازمند جامعه‌ای هستیم که از سلطه مطلق دین و پارادایمهای دینی رها شده است

معجزه و جادوگری در اسلام و جامعه

ادیان با معجزه و افسانه درآمیخته‌اند و روان آدمیان محصول بیولوژی و تاریخ و دین است. برای زندگی، انسانها نیازمند به امید هستند و امید خود را با معجزه ممکن میدانند. آیا امید با معجزه همسوئی دارد؟ در جامعه سکولاریزه یا جامعه دینی، معجزه چگونه قابل بررسی است؟ نقش معجزه در جامعه ما چگونه است؟

سیلاب‌ها، زمین‌خواری، پیشگیری اکولوژیکی

نبود بینش زیست محیطی در سیاست و اقتصاد و صنعت و شهرسازی، تخریب و تراژدی طبیعی را بطرز وحشتناکی میگستراند

انقلاب زیان‌بار اسلامی ولی اجتناب‌ناپذیر

چهلمین سالگرد انقلاب زیانبار اسلامی است. معنای این انقلاب چیست و نتایج آن چه بود؟ جامعه روشنفکری و سیاسی ایران در جستجوی توضیح این چرخش تاریخی است و چه بسا ما نیازمند گذر تاریخ هستیم تا تاریکی‌ها بیشتر روشن شود ولی بنظر می‌رسد این انقلاب یک بازگشت ارتجاعی و انفجار گندابهای دینی و عقب ماندگی اجتماعی بود

جلال ایجادی: چپ‌های «اسلاموفیل»، مدافع اسلام

در طی چهل سال اخیر بیشتر چپ‌های ایران دستخوش تحول فکری شده و با انتقاد از بینش مارکسیستی به سوی اکولوژی و سوسیال دمکراسی و جمهوری خواهی گرایش پیدا کردند. اما بخش دیگری از چپ‌ها در ساختار فکری کهنه باقی ماندند. از جمله ویژگی‌های فکری آنها عبارتند از: نگاه تقدسگرایانه به مارکسیسم، علاقه به لنین، تمایل به انقلاب قهرآمیز، ضدیت هیستریک با آمریکا، مخالفت به هرقیمت با اقتصاد سرمایه داری، علاقه به اقتصاد دولتی، گفتمان ضدامپریالیسم، خصومت هیستریک علیه اسرائیل، قضاوت ایدئولوژیکی و طرد قاطع همه مخالفان سیاسی، حمایت از نیروهای سیاسی مسلمان و پشتیبانی و طرفداری آشکار و نیمه آشکار از اسلام و شیعه گری و دین توده‌ها

یهود ستیزی در مسیحیت، اسلام و نازیسم

یهود ستیزی در جهان و ایران چگونه قابل فهم است؟ طی دو سال اخیر تعداد زیادی یهودی در فرانسه و اروپا کشته شدند. چندی پیش یک آمریکایی یازده یهودی را در کنیسه کشت. طبق آمار در فرانسه تبلیغات و اقدامهای ضدیهودی نسبت به سال پیش ۶۹ درصد افزایش یافته است. در برخی کشورهای عربی یهودی ستیزی بسیار قوی است

نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور

این نواندیشان ایدئولوژیک که خود را اصلاح طلب و تحول خواه معرفی میکنند در طول این چهل سال نشان دادند که قادر به اصلاح اسلام نیستند