زلزله در بوشهر و خطر انفجار نیروگاه اتمی

خطراتی که مردم ما، محیط زیست ایران ومنطقه را تهدید میکند جدی است. نگرانی مردم جنوب ایران برپایه خیالات نمیباشد. اعتراض و نگرانی همسایگان عرب در جنوب خلیج فارس فقط بهانه جوئی علیه ایران نیست. منشا خطر یک امر واقعی است و آنهم فعالیت اتمی جمهوری اسلامی است.

عقب نشینی جمهوری اسلامی در بحران اتمی؟

از هرعقب نشینی و هر شکافی که در درون استبداد باز میشود باید بهره جست و هرفرصتی را تبدیل به تجربه برای انکشاف اجتماعی دمکراسی تبدیل نمود، ولی از یاد نباید برد که خواست اساسی جامعه ایران، دمکراسی و نظام سکولار متکی بر حقوق بشر است. جمهوری اسلامی در تضاد با قدرت سیاسی سکولار دمکراتیک و در تضاد با آزادی اندیشه و آزادی انسان است

سدسازی در ایران، فساد دولتی و تخریب

بدون شک حرص ثروت اندوزی حاکمان، بی توجهی به دانش علمی وتجربه های جهانی ونیز بی لیاقتی های سیاسی و فنی، ندانم کاری های اداری و نبود یک دیدگاه همه جانبه، زمینه ساز نابسامانی های اکولوژیکی در کشور ماست

آقای روحانی، آهوان ایران را نکشید!

میگویند چگونه محیط زیست ایران ویران میگردد؟ ویرانی در درجه اول ناشی از سوء مدیریت وتصمیمات اداری سیاسی مخرب نظام حکومتی در ایران است

سرمایه‌داری ایرانی، سرمایه‌داری چینی

چین از یک کشور نیمه‌ عقب‌مانده به دومین قدرت اقتصادی در جهان رسید و بازار اقتصاد و مالی بین‌المللی را تحت تأثیر قاطع خود قرار داده است. این نقش در تمام سیاست‌های بین‌المللی مؤثر بوده و دورنمای جهان به این نقش وابسته است. ایران از یک کشور نیمه عقب‌مانده به کشور اسلامی با اقتصاد رانتی بحرانی بدل گردید

رنج نیمی از مردم ایران از بحران خشکسالی و بیابان‌زائی

گزارش ناسا، سازمان فضایی آمریکا درباره شرایط جوی و اقلیمی زمین در ۳۰ سال آینده نگرانی افراد متخصص جهان و مدیران و پژوهشگران کشورهای خاورمیانه را افزایش داده است

جامعه‌شناسی فساد در ایران

نظام ایدئولوژیک و دینی حاکم به اهرمی برای فساد بیشتر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی و مجموعه عملکردهای آن مهم‌ترین عامل فسادانگیز در ایران است

ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پی‌آمد‌ها

بحران در ایران همه جانبه است و یکی از آن‌ها، بحران آب است. زندگی در ایران پرخطر است و ویرانگری و آلودگی زیست محیطی، زندگی انسانی را دستخوش نابسامانی ساخته است. این بحران مسئله نسل‌های امروز و فردای جامعه است

سیاست اتمی ایران درمذاکرات قزاقستان

هدف حاکمیت کسب بمب اتم است و هر شگردی که فشار غرب را بکاهد برای رژیم فرصتی مثبت به‌شمار می‌آید. ولی به‌طور مسلم در این کشاکش‌های دیپلماتیک سیاست اتمی ادامه پیدا خواهد کرد و فشار روی جامعه ایران و عدم شفافیت و جاه‌طلبی‌های خطرناک هیئت حاکمه نیز ادامه خواهند یافت

آلودگی درایران، کشتار آرام شهروندان

هوای آلوده ایران نفس را تنگ کرده، مردم را عبوس نموده و آرام آرام سلامتی و جان انسانهارا می‌گیرد. هوای تهران و کلانشهرهای دیگر مانند اصفهان، البرز، اراک، مشهد بشدت سنگین و خفه کننده و آلوده است

حقوق بشر و نیروهای مخالف آن

دفاع از حقوق بشر بر پایه طبقاتی، مذهبی، نژادی، سیاسی، ایدئولوژیکی نیست، حقوق بشر بر پایه اومانیسم و ارزش های انسانی استوار است. حقوق بشر کمونیستی نداریم، حقوق بشر اسلامی نداریم، فقط حقوق بشر داریم

جامعه شناسی دین و خرافات

دین اسلام بدست حکومت دینی ضربه مهک خورد ودر ذهنیت بسیاری ازایرانیان اعتبار و قداست خود را از دست داد. از سوی دیگردورشدن بخش مهم جامعه از قدرت سیاسی دینی حاکم، مارا با برآمد مذهبگرائی جدید و خرافه پرستی شاید پررنگتر درنزد لایه های اجتماعی مواجه نمود

بحران پولی، اقتصادنفتی، برنامه اتمی ایران

این حکومت خرابکار در اقتصاد و فرهنگ و زیست محیط ایران است، بقای اسلامی اش زهرمهلکی در بدن جامعه است و فعالیت اتمی اش در خدمت جاه طلبی منطقه ای آنست. بیرون رفتن جامعه از این نظام دلالی، مستلزم تمایل واقعی بسوی دمکراسی و اقتصاد پایدار و سیاست همزیستی میباشد.