مصاحبه آرش پژوهنده با مزدک لیماکشی در باره حکومت جانشین

می خوام بدونم نقش اعتراضات خیابانی چیست؟ آیا شما مردم رو دعوت به اعتراضات خیابانی میکنید یا خیر؟

سوسیال دمکرات ها و جنگ پوتین

سوسیال دمکرات ها بر طبق قوانین بین المللی حق دفاع از استقلال ملی مردم اکراین را برسمیت شناخته و آن را قانونی و بر حق می دانند و خواهان خروج قوای نظامی روسیه از اکراین، ایجاد آتش بس و گفتگو برای ایجاد صلح هستند و حل منازعات فی مابین و تهدیدات امنیتی زیر نظر سازمان ملل را ممکن می دانند

فلسفه و سیاست آموزش و پرورش علمی و دمکراتیک

اگر به خواهیم به فلسفه آموزش و پرورش بپردازیم ضرورت دارد که از نقش فلسفه در تفکر انسانی به کلی و نقش فلسفه آموزش و پرورش نکاتی را مطرح سازیم که بتواند ما را به آن رشته های اندیشه گی و فلسفی آموزش و پرورش علمی و دمکراتیک رهنمون سازد. همچنین مهم است که بتوانیم، پراکتیک این کار را دقیق تر و روشن تر دریابیم

استراتژی چهار مرحله ای گذار سامانمند از جمهوری اسلامی به دمکراسی

مسئله مرکزی هر جنبشی این است که بر اساس ارزیابی از موقعیت کشور درمنطقه و جهان، وضعیت حکومت، وضعیت جامعه مدنی و نقشی که مردم می توانند برای انجام تغییرات بازی کنند استراتژی های منطبق بر واقعیت را تدوین و به جنبش ارائه دهد. من در این نوشتار یک طرح چهار مرحله ای را پیشنهاد نموده و در پی آن برخی توضیحات برای روشنی بخشی بیشتر آن ارائه خواهم داد

درس پنجم انتخابات فرمایشی

ما یک نه بزرگ در این انتخابات به حکومت گفتیم اما برای ادامه نیاز به یک استراتژی روشن داریم که من در این جا یک استراتژی سه مرحله ای را برای گفتگو پیشنهاد می کنم

«کارپایه میانه مصدق»

آن چه امروز بدان نیاز داریم نه پیروی از شخص مصدق و سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته او بلکه تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بتواند کشور ما را از وضع بحرانی کنونی بدر آورد و برای این کار می‌توانیم با فاصله گرفتن از همه این ایدیولوژی‌های تمامیت‌خواه و حداکثرطلب و انحصارطلب برای ساختن دو باره جامعه ایرانی دست بدست هم دیگر بدهیم و با تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های منطبق بر منافع ملی مردم، یک دمکراسی پارلمانی در ایران بر قرار سازیم

ایران تاریخی، ایران فرهنگی و ایران امروز؛ شاخص هایی برای خردمندی ـ چهار

شاید نیاز به اتحادیه ای از کشورهای منطقه است تا بتوان جلوی واگرائی ها و نفرت قومی مقابله شود. خردمندی حکم می کند که ما فهم و برنامه مشترکی برای همپیوندی مردم این منطقه داشته باشیم

پنج ویژه گی مشترک نیروهای ملی و دمکراتیک ایران

نیروهای ملی و دمکراتیک ایران از لحاظ پرنسیپ ها، طرح ها، برنامه ها، دیدگاه ها بیش از هر نیروی سیاسی ایرانی به یکدیگر نزدیک هستند

فراگیری جمعی و دانستن جمعی شاخص‌هایی برای خردمندی – سه

دانستن و آموختن به همراه هم یکی از دشوارترین پروژه‌های هر کشوری است و برای این کار برنامه سیاست روشن نیاز ‏داریم. یک ملت اگر نتواند به همراه همدیگر بیاموزد و به همراه یکدیگر دانسته‌های مشترک داشته باشد دچار بحران و ‏فروپاشی می‌شود و متاسفانه کشور ما در چنین شرایطی بسر می‌برد

در معنی و مفهوم خردمندی؛ شاخص‌هایی برای خردمندی – دو

ما ایرانی‌ها بیش از از هر کشوری به دانش خردمندی نیاز داریم، چون حکومت ما بر ضد هر آن چه ‏خردمندی است عمل می‌نماید

راه‌های گذر از بحران‌های کنونی کدامند؟

اوضاع کشور با ساختار موجود روز بروز بدترمی شود و حاکمیت توان حل مشکلات را ندارد. برای رهائی کشور از بحران‌های موجود نیاز به تغییرات ساختاری است

رو به میهن، پشت به دشمن

سال ۹۶ از بسیاری جهات با همه سال‌های چهار دهه گذشته متفاوت بوده است و مکتبی خوبی است برای درس‌آموزی که اگر بتوانیم برخی درس‌ها را از آن بیرون بکشیم برای سال ۹۷ به کار خواهد آمد

چهار خواست مشترک دموکراسی‌خواهان ایران

با پذیرش این چهار خواست دمکراتیک و در پیش گرفتن این چهار مشی دمکراتیک و مسالمت‌آمیز می‌توانیم ائتلافی بزرگ از نیروهای ملی، دمکراتیک و چپ دموکراتیک تشکیل دهیم و رهبری پروسه دموکراسی‌سازی را به عهده بگیریم. روشن است که بحث و گفتگو و بهبود این خواست‌ها و مشی‌های سیاسی در شرایط متغیر کنونی همواره لازم است اما ما نیاز داریم که این کار را از جائی آغاز نمائیم

شاخص‌های یک حکومت دموکراتیک

در یک رژیم دموکراتیک حاکمیت از آن مردم است و مردم برای اعمال قدرت خود به دموکراسی مستقیم یا دموکراسی نیابتی دست می‌زنند. در دموکراسی مستقیم معمول است که در بسیاری از موارد با همه‌پرسی از مردم، تصمیم‌سازی می‌کنند و برترین نمونه این نوع از رژیم دمکراتیک، کشور سوئیس است که یکی از پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان است

سیاست‌ورزی دموکراتیک در تئوری و عمل

در سیاست‌ورزی دموکراتیک اولین و پایه‌ای‌ترین فاکتور اتکا به نیروی مردم و نهادهای دموکراتیک و مدنی است. بدون حضور آگاهانه مردم و بدون ایفای نقش سازمان یافته مردمی نمی‌شود به دموکراسی رسید

پنج نکته در باره انتخابات زرد ۹۶ و نتایج آن

این که روحانی و اصلاح طلبان می پذیرند که مصدق پدر جنبش برای دمکراسی در ایران یکی از نمادهایشان باشد و مساله حاکمیت ملی یعنی همان شعاری که مصدق و جبهه ملی طراح آن بوده است را مطرح می سازند موفقیتی برای جنبش دمکراسی در ایران است

شاخص‌های یک بحث و گفت‌وگوی علمی و دموکراتیک

رازی دانشمند بر جسته ایرانی می‌گوید بپذیریم که آن چه ما بدان رسیده‌ایم و آن را علمی و درست می‌پنداریم، آمادگی آن را داشته باشیم که کسان دیگری خواهند آمد که آن را رد می‌کنند و آن گاه آن دیگر علم نیست

به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی: شاخص‌های یک تدریس خوب، علمی و دمکراتیک

تربیت دمکراتیک فرزندان ایران زمین در شرایطی که حکومت بر ضد دمکراسی است باید در دستور کار ما آموزگاران باشد. بازآموزی با استفاده از پژوهش‌های جهانی مورد توجه جدی قرار بگیرد. توجه به نقش اساسی دانش‌آموزان در امر فراگیری محور کار ما باشد و دانش آموزان باید دریابند که ما این مساله را درک می‌کنیم که آن‌ها سازندگان آینده ایران هستند

چرا برخی بسیار می‌دانند اما هیچ نمی‌فهمند

این که ما بخواهیم و بتوانیم به فهم علمی همه مسائل برسیم امری غیرممکن است و به همین خاطر هم هست که رشته‌های گوناگون علمی بوجود آمده است و هر گروهی در زمینه‌ای تخصص دارند و در زمینه تخصصی خود می‌توانند وارد گفتمان علمی شوند

«کارپایه میانه مصدق»

ایده‌های بسیاری را برگزیدیم، راه‌های زیادی را تجربه کردیم و آروزهای زیادی را در سر داشته و داریم. تصورات صد و ده ساله اخیر ما برای ایجاد تغییرات دمکراتیک در ایران به چه نتایجی رسیده است و چرا موفق نشدیم و اکنون که نتایج همه این‌ها بر اکثر ماها روشن‌شده چه باید بکنیم؟

آیا توافق لوزان در خدمت منافع ملی ایران است؟

سازش با جامعه جهانی می‌تواند هم وضع اقتصادی را بهبود ببخشد و هم سایه شوم جنگ را بر طرف سازد و ضمنا یکی از پایه‌های اساسی ایدیولژیک رژیم را که دشمنی با غرب و بویژه آمریکاست در هم بریزد

مزدک لیماکشی: طرحی برای ایجاد تغیرات دمکراتیک در ایران

این طرح بزرگ‌ترین ویژگی‌اش می‌تواند این باشد که نقاط مشترک خواست‌های همه دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان ایران را در حد ممکن در خود داشته باشد

جمهور مردم در برابر جمهوری اسلامی

پراکتیک ۳۵ ساله نشان داده است که شخص رئیس جمهور مقام چهارم پس از ولی فقیه، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است. اینکه برخی می‌پندارند که این نهاد را تقویت کنند جمهوری‌خواهی را تقویت کرده‌اند یک شوخی بیش نیست

جابجایی دموکراتیک قدرت در افغانستان

انتخابات امروز افغانستان گامی است به جلو برای ملت دوست، هم‌فرهنگ و هم‌زبان افغانستان که با تمام مشکلات تلاش می‌ورزند که با شرکت در یک انتخابات دموکراتیک قدرت حکومتی را جا به جا کنند

آزادی‌های اجتماعی و دموکراسی سیاسی

اگر رژیم برای یک روز گشت ارشاد را از خبابان‌ها بر چیند و نیروهای انتظامی برای مردم مزاحمت ایجاد نکند برای همه گان بیشتر معلوم خواهد شد که مردم چه می‌خواهند و به چه ارزش‌هایی به معنی واقعی باور دارند

انتخابات افغانستان و «انتخابات» ایران

طالبان ایران که پیرامون ولی فقیه گرد آمده‌اند به مانند طالبان افغانستان مخالف برگزاری انتخابات آزاد در ایران هستند

۲۰۱۴ سالی بزرگ برای دموکراسی در جهان

در سال ۱۹۵۰ حدود ۱۴ درصد از کشورهای جهان به دموکراسی تبدیل شده بودند و امروز در سال ۲۰۱۴ در ۶۱ درصد از کشورهای جهان دموکراسی بر قرار است

چاره بحران تغییرات ساختاری است

جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است و اکنون کشور ما نیازمند تغییراتی ساختاری برای برون رفت از بحران‌هایی است که رزیم ولایت فقیه برای ایران فراهم آورده است