ندایی از لبنان

رئیس جمهور کشور که تا به حال پایبندی خویش را به حفظ تمامیت و ثبات کشور نشان داده است، چارۀ کار را در لائیک شدن کشور دیده و رسمیت تمام بر همه اعلام کرده است

رامین کامران: دادرسی گذرا در جامعه های پس از گذار – محمدرضا خوبروی پاک

نام آقای خوبروی پاک برای تمام کسانی که پژوهشهای حقوق سیاسی در ایران را تعقیب میکنند، نامی آشناست، هم به خاطر کیفیت نوشته هایش و هم به خاطر توجه ذیقیمتش به مسائل روز، مسائلی که جامعۀ ایران با آن درگیر است و متأسفانه کمتر به پژوهش های کارشناسانه و جدی میدان میدهد و بیشتر در حد مقاله، معمولاً مقالات روزنامه نگارانه، به آنها پرداخته میشود

باد برگشته است

دگرگونی امسال در جبهۀ مصدقی ها قابل رؤیت بود. در وسعت شمار و در پویندگی بیش از معمول آنها. به ترتیبی که هر جا کسی از این قبیل سخنان که کودتایی در کار نبود یا مصدق چنان بود و… را در جایی نوشت، با فاصلۀ بسیار کم، پاسخی دریافت نمود

وقت الک کردن است

مردم ایران از دست این نظام اسلامی که زندگانی را از همه سو سخت و به کامشان تلخ کرده است، مستأصلند، نه امروز و دیروز که چهل سال است مستأصلند. یکی از بدترین پیامدهای این استیصال، بی تابی برای خلاصی از دست این نظام است که باعث میشود به هر حرف یاوه و هر پیشنهاد سست و هر رهنمود مشکوکی، دل ببندند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

این جمله یکی از معدود شعار های درست انقلابی بود که بسیاری سر دادند. بی اثر هم نبود، زمامداری بختیار، تنها دوره ای بود که آخرین زندانیان سیاسی آزاد شدند و ایران حتی یک زندانی سیاسی هم نداشت. با سقوط او، در زندانی که قرار بود برای همیشه بسته بماند، بلافاصله باز شد و بسیاری بدان گسیل شدند، از جمله برخی نیز که تازه از زندان به در آمده بودند

بیعرضه کیست؟

بدگویی به اپوزیسیون و بی عرضه خواندنش، از مضامین ثابت غر زدنهای ایرانیان است، نه فقط در کافه و مهمانی، در فیسبوک و توئیتر و خلاصه هر جایی که میتوان اظهار لحیه ای کرد. اشخاصی که به عمرشان نه در مبارزه و نه احیاناً در راه هیچ حرکت جمعی و اجتماعی دیگر، گامی برنداشته اند، در این غر زدن سنگ تمام میگذارند؛ آنهایی هم که در گوشه ای کاری کرده اند، حال هر قدر ناچیز و بی عاقبت که دوبرابر مدعی هستند. خلاصه اینکه حکایت ملال آوریست

انقلاب دو طبقه

در این وضعیت، برخی نیز دنبال متحد کردن این دو طبقه هستند و خیال دارند انقلاب دو طبقه راه بیاندازند. در چنین حالتی، قرار است که یک طبقه به خاطر خواستهای اقتصادی به میدان بیاید و دیگری به خاطر آزادی. خیال بر این پایه شکل گرفته که فکر از طبقۀ متوسط و زور از طبقۀ کارگر ـ دست از این و مایه از آن

با پولها چه کنیم؟

همۀ اموال و منابع درآمدی اعم از مذهبی و غیر مذهبی که اسلامگرایان و بالاخص روحانیان، بر آن چنگ انداخته اند و به تملک یا تحت اختیار خویش درآورده اند، به دولت باز خواهد گشت تا صرف مخارج لازم و در درجۀ اول بهبود حال محرومان گردد

کدام مجازات برای کدام جرم؟

وقتی ایرانیان تبعیدی بحث سیاسی میکنند، بسا اوقات سخن از مجازات آخوند هایی که بر ایران حکم میرانند به میان میاید و آنچه معمولاً میشنوید، مایۀ حیرت و خجلت است

آزادی در برابر آزادی

گفتار معمول آزادی ستیزان از این قرار است که از آزادی سیاسی صرفنظر کن و در عوض هر چیز دیگری که بخواهی به تو خواهیم داد. وعده دروغ است و کسی که آزادیش را بدهد، نخواهد توانست عوضی شایسته بگیرد

ملت شرکت سهامی نیست

خاک ایران، هشتاد میلیون مالک ندارد، فقط و فقط یک مالک دارد که ملت است و تفکیک ملت به اجزایش، فی نفسه مترادف منحل کردنش است، یعنی مرده فرض کردنش و تقسیم ماترکش

خم کهنه و شراب نو

انقلاب مشروطیت، فقط نهاد های جدید در ایران تأسیس نکرد، بلکه با انداختن کشور به راه تجدد، کارکرد و نقش نهاد های موجود و گاه کهن را نیز از نو تعریف کرد. این تعریف نوین است که باید مبنای تحلیل تاریخی ایران نوین قرار بگیرد

رامین کامران: زندگینامۀ چندصدایی

کتاب کلاً از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است. بخش اول به شرح سوانح حیات کشاورز صدر اختصاص دارد: دانشگاه و جنبش دانشجویی، در کشاکش انقلاب، تبعید. بخش دوم گزیده هایی از نوشته های کشاورز صدر را در بر میگیرد. بخش سوم نظرات دیگران را در بارۀ کارهای وی در خود جا داده است. بخش چهارم تکمله ایست برای معرفی مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی و مرکز پژوشهای ایرانی که محل تمرکز کوششهای پژوهشی کشاورز صدر در ایران و در تبعید بوده است

معجزات کرونا

مقاومت دین در برابر علم، چند قرن است که به نفع علم خاتمه یافته است. حاصل کار این شده که مذهب و اصحابش بفهمند که بهتر است در کار گفتار علمی دخالت و بخصوص با آن مقابله نکنند، چون از پسش برنمیایند

تقویت جامعۀ مدنی

این واکنش سالم مردم که به هیچوجه به امید دولت ننشسته اند و خودشان در یاری به دیگران، پا در میدان گذاشته اند، مثال بارز و نمونۀ سالم ابراز وجود جامعۀ مدنی است. در حقیقت کار جامعۀ مدنی درست همین است، اینکه کارهایی را که دولت نمیتواند خوب انجام بدهد بر عهده بگیرد و خودش به خودش برسد

داستان حقوق اقوام

صحبت از «حقوق اقوام» کردن به کلی نادرست و بی معناست. قوم اصلاً شخصیت حقوقی ندارد تا صاحب حق باشد یا بشود. افرادی که خود را متعلق به این یا آن قوم میدانند، البته صاحب انواع حق هستند که بخشی از آنها میتواند به قومیتشان مربوط شود و البته اولین آنها عدم تبعیض است

نفی دمکراسی به نام اقتصاد

ثروت اصلی ایران، بر خلاف تصور عوام، مردمش هستند نه نفتش. دوران درخشان اقتصادی ایران، بر عکس تصور آنهایی که فراوانی سیب زمینی در دوران شاه شیرین ترین خاطرۀ زندگانی شان است، پشت سر ایرانیان نیست، پیش روی آنهاست، دورانی که اقتصادشان بتواند به طریق سالم فعالیت کند و توانایی شان در تولید ثروت میدانی باز پیدا کند

آماج درست کدام است

باید درست نگاه کنید که چه چیز این رژیم برای شما قابل قبول نیست و چه چیزی را میخواهید از میان بردارید، بعد به همان ضربه بزنید. نباید مثل اشخاص نزدیک بینی عمل کنید که کلی و حدودی تصویری پیش چشم دارند و مثلاً موقع دعوا، مشتشان به جای حریف، میخورد توی دماغ پسرعمویشان

آزادی طبقاتی

سالیان سال است که کلمه و مفهوم طبقه یکی از مقولات رایج بحثهای تحلیلی و سیاسی در ایران است. در چند دهۀ بعد از جنگ جهانی دوم، مارکسیسم مرجع اصلی تعیین معنای این کلمه بود و چارچوب مرجع برای تعیین کاربرد آن

اعتراف گرفتن از مرده ها

هنوز که هنوز است هیچ رقم درستی از تعداد کشته های اعتراضات اخیر نداریم. هر کسی در گوشه ای حدسی میزند ، ولی تنها مرجعی که صاحب اطلاع است، حکومت است که دم فروبسته. سؤال ساده است: چرا؟

شعار درست کدام است

جمهوری دمکراتیک و لائیک که شعار جبهۀ جمهوری دوم است، تنها شعاری است که هم از بابت پس زدن گزینه های نامطلوب، دقیق است و هم از جهت معین کردن محتوای جمهوری آینده

لائیسیته بدون جدایی

آقای علی صدارت به منشور لائیسیته که از سوی جبهۀ جمهوری دوم منتشر شده است، نظری انتقادی افکنده اند که کار بسیار مفیدی است، زیرا فرصت را برای حلاجی مفهوم لائیسیته و مصادیقی که میتواند و میباید در ایران بیابد، فراهم آورده است

قرینه های کاذب

کسانی که رضا شاه را واروی خمینی میشمرند و البته آنهایی که دومی را واروی اولی میدانند، بیش از هر چیز به وجه ایدئولوژیک کار توجه میکنند. این دو شخصیت، از این بابت واروی هم بودند، ولی از بابت سیاسی، دو استبداد را در مملکت پایه گذاشتند که هم حق مردم را برد و هم به کشور لطمه زد و هم با سیاست خارجی نادرست مملکت را به فلاکت کشاند

دیسنی لند سیاسی

عرضۀ کلمۀ «مشروطه خواهی» به جای سلطنت طلبی یا پهلوی طلبی که حتماً از آن دقیقتر است، ابتکار داریوش همایون بود که به این ترتیب نام زنگی را کافور نهاد تا بهتر برایش بازاریابی بکند. ولی واقعیت رژیم پهلوی که او و همکارانش میخواستند دوباره به ایران بازگردانند و جایگزین جمهوری اسلامی بکنند، چه بود؟

چرا بر سر لائیسیته دعواست؟

دعوای با دین و روحانیت و حمله به مؤمنان، جزو لائیسیته نیست. اگر در جایی بروز میکند به دلیل مقاومتی است که علیه برقراری جدایی نشان داده میشود و باعث تند شدن اختلاف میگردد

چرا جدایی دین و سیاست

یکی از مضامین ثابتی که در بارۀ رابطۀ آیندۀ سیاست و دین در ایران آینده، مطرح میگردد، انتخاب عبارتی است که رسای برنامه و طرحی باشد که قرار است به اجرا گذاشته شود. خوشبختانه کلمۀ لائیسیته خوب جا افتاده و دارد رهگشای ما به سوی پیروزی میگردد

دو کودتا در ژوئیه

ماه ژوئیه شاهد کودتایی نافرجام در ایران نیز بود. کودتای نقاب که تعدادی از ارتشیان ایراندوست علیه خمینی ترتیب دادند و شکست خوردن آن به اعدامشان انجامید