عصمت برای مبتدیان(۳) دولت بی ملت

تظاهر به مخالفت با این و آن اقتدار همیشه ظاهر آزادیخواهانه دارد ولی کمتر به آزادی ختم میشود. قدرت یکی از ابعاد حیات بشر است که حذف کردنی نیست، باید آنرا پذیرفت و درست اداره اش کرد و در جهت درست به کارش گرفت

شهر شهیدآجین

مرگ کاملشان هنگامی واقع خواهد گشت که این نظام ساقط گردد. تا آن زمان از آرامشی که حق مردگان شمرده میشود و برای آنها آرزو میگردد، بهره نخواهند برد. آمرزش و آسایش خواب ابدی که به نام سیاست از این مردگان دریغ شده است فقط با سقوط نظام به آنها ارزانی خواهد گشت

قهرمانان یکبار مصرف

اگر قرار باشد کسی یا چیزی ایران را نجات بدهد همین اپوزیسیون است، کس دیگری نه میتواند و نه میخواهد به فکر ایرانیان باشد. هزاری هم که به آن خرده بگیریم در نهایت برایش جایگزین نداریم. اپوزیسیون آینهُ قابلیت ایرانی ها یعنی خود ماست برای کار سیاسی جمعی. پس بهتر است بکوشیم تقویتش کنیم و به آن سر و صورت بدهیم

پارسی پیروزمند

میگویند زبانشان پیروزمند بوده و بر دشمنان پیروزشان ساخته است . آنچه که سی سال است شاهدیم حتماً در آینده از جمله مثال های اثبات این مدعا به شمار خواهد آمد

برنامه کم کم پیش میرود

اینکه بتوانند به حلق ما بریزندش یا نه بستگی به همت و جربزهُ خودمان دارد. به هر صورت فکر نکنید که میتوانید فقط با گفتن اشتها ندارم و صرف شد و از این قبیل تعارفات خود را خلاص کنید. اگر نمیخواهید این دستپخت را به خوردتان بدهند از همان اول باید با لگد به زیر دیگ بزنید

بختیار، بیست سال بعد

وقتی دمکراسی در ایران برقرار گشت فقط پیروزی آنهایی نخواهد بود که گام آخر را برداشته اند بلکه به همین ترتیب پیروزی بختیار، مصدق و پدران انقلاب مشروطیت نیز خواهد بود. .

حذف سیاست

از آنجا که حقوق بشر در دامان طبیعت تحقق یافتنی نیست و باید در چارچوب واحدی سیاسی و بالاخص واحدی دمکراتیک و لیبرال، رعایت شود، از پذیرفتن منطق و محدودیت های سیاست هم ناگزیر است

لیبرالیسم قلب

حرفهای مبهم تئوریک، آنهم در آشفته بازار فعلی، آنقدر دست کسی را رو نمیکند که مراجع و مثال های تاریخی سخنانش پس باید به اینها دقت کرد. نباید فریفتهُ برچسب شد و از سنجش کالایی که با تبلیغ به شما عرضه میدارند، صرف نظر کرد. درد آزادی مردم ایران را نه «طب سنتی» خمینی و وراث ریز و درشتش مداوا میکند نه این داروهای تقلبی، باید دنبال علاج جدی بود

دیروز، امروز، فردا

آنهایی که شما را از کنکاش در گذشته باز میدارند این کار را تحت عنوان احتراز از اختلاف و چنددستگی و… انجام میدهند. ولی از نزدیک که معاینه کنید خواهید دید که آنچه را برای آینده تان تدارک دیده اند همان چیزی است که میترسند در گذشتۀ خود پیدا کنید

ثابتی

آنچه ثابتی میخواهد در مورد خود به ما عرضه کند بسیار ساده است. فشرده اش از این قرار است که او که درس حقوق خوانده بوده همیشه مجری قانون بوده و در طول خدمت خود با کمونیست ها که در خدمت قدرتهای خارجی بوده اند و با فساد داخلی مبارزه کرده

سکولاریسم و روحانیت

رابطهُ سیاست با مذهب هم در جهان مدرن دچار تحول شده است و به طرف جدایی رفته است و نمونه های آن که در برابر ماست باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد تا ما را در برقراری جدایی در کشور خودمان یاری بدهد

مصدق بین انقلاب و اصلاح

این نظام فعلی استبداد صرف است و از روز اول هم اصلاح پذیر نبوده و بالاخره خواهد مرد و اصلاح نخواهد شد، همانطور که نظام آریامهری مرد و اصلاح نشد

نگهبان اصلی قانون اساسی کیست؟

اگر در نهایت جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی شد به دلیل تأثیر عمیق تجدد بر ایران معاصر بود که از مشروطیت به این سو هیچ خانوادهُ سیاسی از آن مصون نبوده است. از مشروطه به بعد تصور اینکه میتوان مملکت را بدون قانون اساسی اداره کرد هیچ جایی در میدان سیاست ایران نداشته است و عملاً یاوه محسوب بوده و اسلامگرایان نیز کاملاً این را پذیرفته اند. در ایران (مثل هر کشور مدرن دیگری) برقراری یک نظام سیاسی مترادف نگارش و به اجرا گذاشتن قانون اساسی متناسب با آن است.