ضیاء مصباح: از شمار خرد هزاران بیش

دکتر ابراهیم باستانی پاریزی : همراه باد بودن، تبعیت از احساسات و همین طور دور شدن از منافع جمع و توجه به منافع فردی، تک روی و همرنگ جماعت شدن و همه آنچه که جامعه دچار آن شده، راهی است که سعادت و منافع ملی را بدنبال نخواهد داشت

ضیا مصباح: دکتر مصدق و پیشنهاد بانک جهانی: (به مناسبت ۶۳ مین سالگرد ملی شدن صنعت نفت)

با گذشت شصت وسه سال، کماکان در بعضی نوشته‌ها مشاهده می‌شود که شادروان دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد بانک بین‌المللی بزرگترین خطای دوران زمامداری‌اش را مرتکب شده

توسعه‌یافتگی‌های مادی و غیرمادی

خستگی روحی و روانی و به حاشیه رفتن مدارا و گفتگو و همه گیر شدن ستیز و توسعه‌ی بیماری ویرانگری اجتماعی و … دردی است که بر جامعه‌ی ایرانی متاسفانه مستولی شده و باور بفرمایید سر را بیشتر از این همچون کبک نمی‌توان در برف فرو کرد

مشکلات اداره کشور از زبان رئیس جمهور

حسن روحانی یکی از منتقدان روند “تصمیم‌گیری” در جمهوری اسلامی است. او این نکته را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی می‌داند. روند تصمیم‌گیری تصمیم‌گیران یا همان “تصمیم‌سازی” در تفکر راهبردی او پایه‌ای اساسی دارد

ضیاء مصباح: از بام خانه تا به ثریا از آنِ تو

نمونه‌ای از مشکلات پیش‌روی دولت را می‌توان در رابطه با چگونگی مقدمات گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم، تفاسیر و اطلاعات منتشره در این رابطه در وسائل ارتباط جمعی و … که به ظاهر عادی و قابل اغماض است مشاهده کرد

جشن آتش

تاریخ پرفراز و نشیب کشور ما پیوسته شاهد مبارزاتی پیگیر برای دفاع سرسختانه از اصالت ملی در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و… بوده و در این راه پدران ما به طور دایم با اشغال نظامی، فرهنگی، عقیدتی و… مبارزه کرده‌اند

شورای انقلاب به روایت اعضای آن

رصد کردن حوادث نشان می‌دهد برنامه مشخص و روشنی برای تشکیل این شورا از پیش وجود نداشته است و فعالیت‌های این شورا و ترکیب آن بر مبنای طرح از پیش تعیین شده‌ای پیش نرفته و عملکرد شورا بیشتر متاثر از تعامل نیرو‌های روحانی و روشنفکر و ملی – مذهبی نزدیک به آیت الله خمینی و تاثیر متقابل آن‌ها بر تصمیمات یکدیگر بود

اگر بشود چه میشود …؟!

آیا می‌توان به جای استخراج آنچه را که به عنوان معدن در زیرزمین وجود دارد: ذهن و اندیشه‌ی ایرانیان را به سوی کشف استعداد، انرژی و ذکاوت جوانان بدون توجه به جنسیت آنان، از طریق علم و دانش و تحقیقات اصولی، آن هم با ایجاد انگیزه، خلاقیت ، اندیشه و تولید فکر هدایت کرد

ضیا مصباح: یادی از حسین راضی

در پی پیروزی ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت، شکست استعمار انگلیس و روی کار آمدن حکومت ملی، ابتدا جمعیت آزادی مردم ایران تاسیس شد و پس از کودتای ۲۸ مرداد راضی و همرزمانش را به فکر ایجاد حزبی بزرگ از مبارزان ملی و مذهبی وطن‌خواه افتادند و حزب مردم ایران به وجود آمد

ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران: پاسخگویی

در شرایطی که مداحی اسلحه می‌کشد، سخنان انتقادی در مجلس با مقاومت‌های مضحک مواجه، کارت‌های رنگارنگ به وزرای صاحب‌ برنامه اعطا می‌شود، … زنجانی‌های دیگری را جهت دور زدن مشکلات مالی حکومت ایران به وجود خواهد آورد

در تشریح شرایط مملکت

در حالی که امروز قیمت نان ۳۰۰ برابر و قیمت دلار ۴۳۰ برابر افزایش یافته است و به همین نسبت قشر عظیمی از جامعه دچار دغدغه‌ی معاش می‌باشد … اثر تردیدناپذیر این رابطه‌ها بر زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها ایرانی انکار ناشدنی‌است

سرگذشت بودجه

امروزه در بیشتر کشورها درآمدهای دولت عمدتاً از محل دریافت مالیات¬ از مردم و بخش خصوصی تأمین می¬شود. به بیان دیگر دولت یک ساختار حقوقی با روبنایی سیاسی است و توان اقتصادی مستقلی از خود ندارد

دولت روحانی درباره کنترل قیمت‌ها چه کرده است و چه اقداماتی در پیش دارد؟

در باره افت ارزش‌ها و معیار‌ها و سقوط فرهنگی جامعه، مجموعه نظام پاسخگوی تاریخ خواهند بود

نه پرسش از فرهیختگان ایرانی

خوانندگان نامه شما فراموش نمی کنند که حکومت ایران به جای برطرف کردن دلایل تحریم ها، آنها را بزرگ‌ترین موهبت، و قطعنامه‌ها را کاغذ پاره‌های بی‌ارزش نامیدند