کارگران شهرداری «آبژدان اندیکا» دست‌کم ۸ ماه دستمزد معوقه دارند/ شهردار: منابع مالی نداریم

کارگران شهرداری «آبژدان اندیکا» در استان خوزستان دست‌کم ۸ ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. این کارگران طی سه روز گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند