یک‌پارچه شدن نظام، آرزو یا سراب؟

تجربه چهل سال تصفیه و حذف نشان می‌دهد که تلاش برای حذف منتقدین مسیری است بی‌انتها. این تلاش در دوره اخیر کیفیت نوینی یافته ولی اساس آن از همان فردای انقلاب بهمن بنیان‌گذاری شد