«آقا»مون جنتلمنه؛ سلام «فرمانده»

وابستگان نظام این سرود را نشانه تجدید عهد دهه‌نودی‌ها با جمهوری اسلامی و ولایت‌پذیری کودکان می‌خوانند اما با توجه به متن این سرود می‌توان گفت که بعید است که دهه نودی‌ها معنای آنرا درک ‌کنند