در پاسخ به ایران اینترنشنال؛ سازمان ملل پرداخت مالی چین و روسیه به آلنا دوهان را تأیید کرد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد پیشتر به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها که اخیرا به ایران سفر داشت، از سوی برخی کشورها از جمله چین و روسیه کمک مالی شده است.

این دفتر در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره نگرانی‌ها و انتقادها از سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم‌ها به ایران و همچنین شائبه‌ها درباره دریافت کمک‌های مالی از برخی کشورها، اعلام کرد دریافت این کمک‌ها یک رویه معمول در سیستم سازمان ملل متحد است