بایگانی کلیدواژه آمریکا در بیانیه‌ای تند انفجار آمیا را «نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم» نامید

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید