بایگانی کلیدواژه آیت‌الله سیستانی با طرح جدایی کردستان از عراق مخالفت کرد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید