ابتلای عماد شرقی و رضا قندری به کرونا در زندان اوین

ابتلای عماد شرقی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی و رضا قلندری، زندانی سیاسی در زندان اوین به کرونا تایید شد. این شهروندان هر یک پیشتر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.