مجید محمدی: فساد، اتلاف و ناکارآمدی در دولت «الهی، اسلامی و انقلابی» رئیسی هم ادامه دارد

در جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها تدارکاتچی بیت و سپاه‌اند و در تغییر سیاست‌ها نقشی ندارند