اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان

بامداد امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان زاهدان به اجرا درآمد.