اجرای حکم اعدام ۲ زندانی از جمله یک کودک-مجرم در یزد و بیرجند

سحرگاه روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، حکم اعدام یک کودک-مجرم که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی یزد به اجرا درآمد. همچنین روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه نیز یک زندانی دیگر که پیش از این از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان بیرجند اعدام شد.