علیرضا صلواتی: توافق ۲۵ ساله ایران و چین: از رویا تا واقعیت

وضعیت ایران به گونه‌ای است که بعید است کشوری به فکر سرمایه‌گذاری گسترده در آن باشد