اظهارات مصطفی نیلی در خصوص بازداشت سعید مدنی

سعید مدنی و سارا شریعتی در نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی"

مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل با اشاره به بازداشت سعید مدنی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گفته “آقای مدنی پس از بازداشت حتی هنوز به دادسرا نرسیده بود که خبر بازداشتش با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاری‌ها داخلی منتشر شد”. روز گذشته خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از بازداشت سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق به اتهام “اقدامات ضد امنیتی” خبر داد.