ادامه تجمعات اعتراضی کارگری در خوزستان

امروز یکشنبه بیست و سومین روز تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فولاد اهواز در سطح شهر اهواز و در مقابل استانداری خوزستان ادامه داشت. از سوی دیگر پس از گذشت بیش از دو هفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بودند، همراه با علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت تپه کماکان در بازداشت هستند