افزایش نرخ قبر در بهشت زهرا: از سه میلیون تا بیش از ۷۵ میلیون تومان

خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا در صورت تایید فرمانداری به میزان ۲۵ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد