درد دل الهه میزانی (امیرانتظام) در آغاز سی و پنجمین سالگرد محکومیت همسر ایشان عباس امیرانتظام

امروز، همسرم سی و چهار سال سخت و پر مشقت را با غرور و سربلندی پشت سر می گذارد. شکرگزار به درگاه خدایی هستم که تا به امروز ذلت، خواری، و سرافکندگی را بر وی و بر من روا نداشته است