بی خبری از وضعیت شاپور رشنو و فعالان مدنی بازداشت شده در اندیمشک

همسر شاپور رشنو همچنین در ارتباط با وضعیت همسرش و دیگر فعالان مدنی بازداشتی در اندیمشک گفت که “نمی گویند کدام زندان و کجا هستند. زیر بازجویی هستند و شاید تا یک ماه هم طول بکشد. ممنوع الملاقات هستند هیچ تماسی گرفته نشده و هیچ خبری از ایشان نیست.”