۳۰ تیر و مثلث ضد مصدق

در دوران مجلس شانزدهم مساله مخالفت با دکتر “مصدق” شکل گرفت، مجلس وابسته به دربار بود و از جمله مراکزی بود که علیه او فعالیت می کرد. هم چنین حزب توده نیز برای دولت مانع ایجاد می کرد

گفتگوی امیر کاویان با خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران پیرامون نکات اشتباه در اظهارات “پرویز ثابتی” در کتاب “در دامگه حادثه”

خانم “هما ناطق” و آقایان “غلامحسین ساعدی” و “نعمت میرزازاده” در دانشگاه برنامه ای داشتند و سخنرانی کردند. پس از خروج، آنها را مامورین ساواک سوار ماشین می کنند و به منطقه ای در غرب تهران که آن زمان بیابان بود برده و پیاده می کنند