بایگانی کلیدواژه ایران نگران است که امارات و بحرین پایگاه های خود را در اختیار اسرائیل بگذارند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید