پیام یونسی‌پور: وریا غفوری؛ ایستاده در مرکز جامعه و فوتبال

بازیکنان روی دایره وسط زمین فوتبال ایستاده‌اند و «وریا غفوری» در مرکز دایره است. بازیکنان، مربیان و هواداران دست‌های‌ خود را بالا برده‌اند و با هر ضربه روی طبل لیدر، نام کاپیتان را فریاد می‌زنند؛ اتفاق غریبی که پیش از این فقط برای مربیان قهرمان یا بازیکنانی که قصد خداحافظی از فوتبال را داشتند، دیده شده بود