بازداشت ۱۲ راننده اتوبوس؛ نیروهای سپاه جایگزین رانندگان اعتصاب‌کننده شدند

در حالی که رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی تهران برای دومین روز متوالی در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات صنفی و معیشتی خود اعتصاب کرده‌اند، گزارش‌هایی از استفاده از نیروهای سپاه پاسداران به عنوان راننده اتوبوس برای شکستن این اعتصاب منتشر شده است.