بایگانی کلیدواژه بالا گرفتن درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها؛ ۳۵ نفر در غزه و پنج نفر در اسرائیل کشته شدند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید