چهره عریان پوتینیسم (بخش ۳)؛ سرکوب رسانه‌ها و مدیریت انتخابات

دکتر کاظم علمداری، نویسنده و جامعه‌شناس

مقامات روسیه گزارش‌های مربوط به حمله نظامی روسیه، بمباران شهرها و مناطق مسکونی یا کشته‌شدن غیرنظامیان در اوکراین را «اخبار جعلی» می‌نامند