بررسی توان نظامی ایران توسط نشنال اینترست: ضعیف‌ترین بخش نظامی ایران نیروی هوایی فرسوده است

نمونه یک جت اف ۴ ایران وبسایت نشنال اینترست در گزارشی در مورد وضعیت توان نظامی ایران نوشته هرچند در مورد توانایی ایران با نیروهای نیابتی زیاد بحث می‌شود، اما بررسی بخش متعارف نظامی ایران نشان می‌دهد نیروی هوایی از همه ضعیف‌تر است. این گزارش که روز چهارشنبه یکم خرداد منتشر شده، می‌گوید هواپیماهای جنگی… ادامه خواندن بررسی توان نظامی ایران توسط نشنال اینترست: ضعیف‌ترین بخش نظامی ایران نیروی هوایی فرسوده است