بایگانی کلیدواژه تنها کسی که پرنسیب داشت، اصولی داشت که اونها رو زیرِ پا نمیگذاشت، محمدِ مصدق بود

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید