وعده‌های اتمی خامنه‌ای توخالی است

رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران به دنبال بمب اتم است، و تمام اقدامات رژیم برای اثبات خلاف این حقیقت، از جمله مشارکت در مذاکرات پُر کش و قوس با غرب، تنها تاکتیکی انحرافی برای وقت خریدن است