حجت اله رافعی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

حجت اله رافعی، شهروند اهل شهرستان شهریار توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.